Přeji-li si dostávat v předstihu informace o vycházkách, výletech a kurzech, vložte svůj email:

Kdo jsme?
Cestovní a vzdělávací agentura Porta Praga připravuje na vysoké odborné úrovni nejrozmanitější vlastivědné akce, kde zájemcům představuje poznatky historické, uměleckohistorické či archeologické daného místa či památky. 
Co pořádáme?
- Každý měsíc Procházky Prahou.
- Vycházky spojené s koncertem.
- Kurzy Univerzity pro každého.
- Průvodcovské kurzy a průvodcovské služby.
- Jednodenní Výlety nejen po České republice.

Měsíční přehled
Procházek Prahou najdete vždy na našich stránkách (nové zveřejňujeme vždy po polovině měsíce).
Můžete je získat v tištěné formě:
Knihkupectví Klubu za Starou Prahu (Mostecká 56/1, Praha-Malá Strana).
Ve studovně Pragensií v Ústřední městské knihovně (Mariánské náměstí 98/1, Praha- Staré Město).

Nebo se výše zaregistrujte k odebírání newsletteru.
Na Vás všechny se těší PhDr. Eva Havlovcová s kolektivem průvodců ag. Porta Praga!


Vybrané pražské prázdninové procházky na ČERVENEC a SRPEN 2017

2.7. Dientzenhoferům v patách.
Na procházce po levém břehu Vltavy se zastavíme u velmi dobře, ale i méně známých staveb otce Kryštofa a syna Kiliána Ignáce. Připomeneme si i jejich další stavby, které však v průběhu doby zanikly.
Sraz ve 14.00 před kostelem sv. Václava na Smíchově.
Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

8.7. Podvečerním Vyšehradem.
Vydejte se s námi na procházku, při které si připomeneme historii místa i zdejší hřbitov.
Sraz v 17.00 u rotundy sv. Martina na Vyšehradě.
Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

9.7. Od barokní pevnosti k Masarykově parcele.
Kudy vedlo barokní opevnění Prahy, z jakých prvků se skládalo? Ukážeme si například, co byla kontreskarpa a ravelin. Povíme si, na jakých principech a kým bylo stavěno a které bastiony zůstaly zachovány. Kde byly brány a jak se jmenovaly? A přes vojenský hřbitov dojdeme k bývalé Masarykově parcele, proč na ni Masarykovi nestavěli?
Sraz v 18.00 na konečné stan. lanovky na Petříně.
Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně H. Čenková.

15.7. PV - Mlýny na Radotínském potoce.
Radotínský potok pramení v obci Ptice a v Radotíně pod kostelem se vlévá do Berounky. Stále ještě je údolím krásných mlýnů. Kdysi se jich uživilo na 22 kilometrech od pramene k ústí celkem 22. Střední část potoka, Radotínské údolí, patří k nejzajímavějším pražským krasovým útvarům nyní je to chráněná krajinná oblast Český kras. Dnes už mlýny v radotínském údolí neklapou svým charakteristickým zvukem. Přesto však tu život nezanikl. O sobotách a nedělích, v létě na celé týdny, přijíždějí noví majitelé nejen za odpočinkem, ale aby též dali starým stavbám nový život a zachránili je tak pro budoucnost.
Trasa dlouhá cca 5 km.
Nezapomeňte na sportovní obuv !

Sraz cca v 8.30 na zastávce autobusu č. 244 Smíchovské nádraží (autobus odjíždí v 8.56).
Mobil na průvodkyni 607 911 151. Průvodkyně M.Cimplová
Vstupné 90 Kč (polodenní vycházka)

23.7. Sochy, pomníky a pamětní desky v pražských ulicích.
* II. díl Kolem Újezda...
V červenci a srpnu Vám nabízíme několik vycházek prázdninového cyklu, který se bude věnovat místům, která jsou ozdobena pomníky, pamětními deskami nebo sochami.
Pojďte se s námi dozvědět, co se tady stalo, kdo jsou ony připomínané osobnosti a jaké byly jejich životy.
Sraz ve 14.00 u Pomníku obětem komunismu Olbrama Zoubka na Újezdě.
Vstupné 60 / 50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

29.7. PV - Měsíčním údolím.
Naše vycházka začne v Poříčí nad Sázavou, kde půjdeme kolem krásného románského kostela sv. Petra a Pavla. Potom se vydáme údolím Konopišťského potoka, kterému se říká Měsíční údolí. Nachází se zde nejstarší trampská osada, která byla založena v roce 1924 Dále budeme pokračovat parkem kolem Konopišťského zámku až na nádraží v Benešově. Trasa dlouhá cca 12 km.
Nezapomeňte na sportovní obuv.

Sraz v 8.50 ve stanici metra Roztyly (dole u příjezdu vlaků) * (autobus odjíždí v 9.20 z nástupiště č. 1).
Mobil na průvodkyni 607 911 151. Průvodkyně M.Cimplová.
Vstupné 90 Kč

5.8. PV - Z Černošic do Radotína.
Z vlakového nádraží v Černošicích se vydáme do kostela Nanebevzetí Panny Marie, který nám bude zpřístupněn. Tento kostel je připomínán již v roce 1352. Potom vystoupáme cca do poloviny Kulivé hory a budeme pokračovat krásnou krajinou kolem pastvin koní a pak dále lesem až k vlakovému nádraží v Radotíně.
Trasa dlouhá cca 7 km.
Nezapomeňte na sportovní obuv.

Sraz na Hlavním nádraží u pokladen v 9.25 (vlak odjíždí 9.47).
Mobil na průvodkyni 607 911 151. Průvodkyně M.Cimplová.
Vstupné 90 Kč + 20 Kč příspěvek na kostel.

6.8.Trochu divočiny, krásné pohledy a příroda v centru Prahy ? Proč ne.
Příjemnou procházkou půjdeme z Petřína kultivovaným Růžovým sadem mezi pískovcové skály až k Hladové zdi, k dochované strážní věži. Pak projdeme Kinského zahradou s mnoha stavbami, vodními prvky a zajímavou historií, s dřevěným kostelíkem, slunečními hodinami – prostě příjemná procházka pražskou přírodou.
Sraz v 18.00 na konečné lanovky na Petříně.
Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně H. Čenková.
 

12.8. Sochy, pomníky a pamětní desky v pražských ulicích.
* III. díl Kolem Karlova náměstí...
V červenci a srpnu Vám nabízíme několik vycházek prázdninového cyklu, který se bude věnovat místům, která jsou ozdobena pomníky, pamětními deskami nebo sochami.
Pojďte se s námi dozvědět, co se tady stalo, kdo jsou ony připomínané osobnosti a jaké byly jejich životy.
Sraz ve 14.00 u Novoměstské radnice- směr náměstí.
Vstupné 60 / 50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

16.8. Podvečerním starobylým Úvozem a Jánským vrškem až na Malostranské náměstí.   Sraz v 16.30 na stan. tram č. 22 Pohořelec.
Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

19.8. PV - Veltrusy.
Během vycházky si prohlédneme barokní zámek postavený počátkem 18. st. hrabětem Chotkem. Projdeme anglický park a některé z drobných romantických stavbiček, např. „Chrám přátel venkova a zahrad“, zříceninu egyptský nebo dórský pavoïlón, ale i některé přírodní jevy.
Procházka po parku bude cca. 6 km lehkým terénem.
Sraz na nádraží v Nelahozevsi po příjezdu vlaku (asi 9,27), který odjíždí z Masarykova nádraží v 8,41.
Mobil na průvodkyni 739 280 518. Průvodkyně ing. L. Prokůpková.
Vstupné 60/50 Kč + vstupné do zámku 100/70 Kč.

26.8. PV - Z Dubče, kolem Říčanského potoka, do Uhříněvsi.
V Dubči si prohlédneme Přírodní park Dubeč, který je určen pro relaxaci a odpočinek místních obyvatel a nachází se v těsné blízkosti zrekonstruovaného špýcharu z 18. století a zříceniny bývalé tvrze. Dále budeme pokračovat podél toku Říčanského potoka až do Uhříněvsi. Cestou uvidíme např. rybník V Rohožníku, přírodní památku Rohožník - lom v Dubči, Podleský mlýn i rybník, kde se nachází experimentální farma na chov jelenů a potom kolem uhříněvského židovského hřbitova a obory až na zastávku autobusu v Uhříněvsi.
Trasa dlouhá cca 6,5 km.
Nezapomeňte na vhodnou obuv.

Sraz v 8.30 na konečné stanici metra Háje (dole u příjezdů vlaků, u dozorčí budky uprostřed) * (autobus č. 240 odjíždí v 8.44).
Mobil na průvodkyni 607 911 151. průvodkyně M.Cimplová
Vstupné 90 Kč

27.8. Podvečerní vycházka pro děti, jejich rodiče i ostatní.
Pojďte se bát na Hradčany a Malou Stranu. Na konec prázdnin Vás zveme na vycházku pro děti, jejich rodiče, prarodiče a všechny ostatní. Sejdeme z Hradčan a projdeme kolem míst, která jsou spojena se záhadnými strašidelnými bytostmi, s neobvyklými událostmi a dalšími podobnými jevy. Na závěr dojdeme k k chrámu sv. Mikuláše, kde vystoupíme do zvonice a rozhlédneme se z výšky na setmělé město.
Sraz 18.00 na stan. tram. č. 22 Pohořelec.
Vstupné 60 Kč plné, 50 Kč děti + jednotné vstupné na zvonici 50 Kč, děti do 6 let vstupné na zvonici zdarma průvodkyně Viktorie Králová.


Vycházky s následujícím koncertem:

7.10.2017 Vycházka s následujícím koncertem...

Vycházka:

Významné klášterní areály na Karlově náměstí a okolí z doby Karla IV.
Seznámíme se s areálem P. Marie a Karla Velikého na Karlově, mezi významné zakladatelské počiny Karla IV. patřil i areál augustiniánek s kostelem sv. Kateřiny, povíme si i řadu zajímavostí z dějin areálu kláštera Emauzy.
Vycházka začíná ve 13.30.

Koncert:
Na vycházku navazuje koncert muzikálové, jazzové a šansonové zpěvačky Radky Fišarové, „české Edith Piaf“, která se představí s repertoárem francouzských šansonů ( Piaf, Aznavour Brell, Becaud a další ).
Koncert začíná v 17.00.
Hodinu před začátkem bude doprovázen výstavou stovky exemplářů modelových klobouků výrobního družstva Praha, které si budete moci nejen vyzkoušet, ale i objednat. Koncert se uskuteční v klášteře Emauzy.

Počet vstupenek je omezen.

Cena obou akcí dohromady ( vycházka i koncert ) je 380 Kč.
Objednávejte již nyní na evahavlovcova@seznam.cz  nebo mobil 721 769 586