Chystané pražské procházky na následující měsíc

Porta Praga
cestovní a vzdělávací agentura

PhDr. Eva Havlovcová

tel.: 721 769 586 nebo 281 911 056
e-mail: evahavlovcova@seznam.cz

( Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. )
Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy,
pražské i mimopražské zájemce, i mimo uvedený program, v libovolném čase.

Chystané pražské procházky na LISTOPAD 2017

Info: PV = polodenní vycházka / Jednotné vstupné 90.-kč...
 Vycházka se koná při počtu nejméně 10 osob.

Zde klikněte pro...
STAŽENÍ VŠECH PROCHÁZEK NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC VE FORMÁTU PDF


3.11. Z motolské Kalvárie na Bílou Horu.
Procházka po atraktivních místech s příběhy i dalekými výhledy, z nichž některá ani nejsou zakreslena v mapách. Vzpomeneme i na další stejnojmenná místa u nás i za jeho hranicemi.
Sraz ve 14.30 na zastávce tramvaje Krematorium Motol (směr z centra, linky 9, 10, 16) - 13 min. z Anděla.
Vstupné 60/50 Kč, průvodce Mgr. Lukáš Nekolný.

4.11. Vyšehrad církevní
Procházka národní kulturní památkou připomene historii vyšehradské kapituly a nedochované církevní stavby (např. kostel Stětí sv. Jana Křtitele, baziliku sv. Vavřince). Zároveň se zastavíme u stojících staveb (např. bazilika sv. Petra a Pavla, kaple Panny Marie Šancovské), plastik (sv. Šebestián, sv. Jan Nepomucký apod.) a připomeneme si některé vyšehradské pověsti.
Sraz v 11.00 před rotundou sv. Martina.
Pozor – výjimečná možnost podívat se i do interiéru rotundy sv. Martina a zbytků vykopávek baziliky sv. Vavřince.
Vstupné 60/50 Kč + vstupné do objektů 40/20 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

4.11..Pražská architektura v průběhu staletí.
Cyklus vycházek, během kterého se projdeme Prahou století po století, abychom si všímali děl významných architektů. Od secese ke kubismu – s prohlídkou Muzea kubismu v Domě U Černé Matky Boží v Celetné ulici.
Sraz ve 14.00 u Prašné brány.
Vstupné 60/50 Kč + vstupné do objektu 150/80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová .

5.11. Procházka Kinského zahradou až ke kostelíku sv. Michala.
S využitím techniky Nordic Walking. Sejdeme se na náměstí Kinských u fontány ( dříve tank ) a tady bychom si stručně představili Smíchov. Pak si již připravíme hole a vydáme se do zahrady Kinských. Povídat si budeme nejen o zahradní architektuře, ale ukážeme si i letohrádek Kinských a vystoupáme nahoru ke kostelíku sv. Michala, který má rovněž velice zajímavou historii. Vycházka bude spojena s chůzí technikou Nordig Walking, na tuto část vycházky bude dohlížet certifikovaná instruktorka.
Pozor – na vycházku je třeba se předem přihlásit na tel. 721 769 586 nebo na mailu evahavlovcova@seznam.cz, kde se dozvíte i bližší informace ohledně holí, oblečení aj.
Sraz v 10.00 na nám. Kinských u fontány.
Jednotné vstupné na tuto vycházku 120 Kč ( počítejte s časem cca 2 hodiny ), průvodkyně PhDr. E. Havlovcová ,instruktorka NW K. Čížková.

5.11. Procházka Pátou čtvrtí aneb nechte se pohltit atmosférou bývalého židovského města!
Osudy bývalého židovského ghetta připomene procházka v historických a kulturních souvislostech, prohlídka nejvýznamnějších míst, kde žili aškenázští Židé: nově po rekonstrukci otevřena Maiselova synagoga, Starý židovský hřbitov a Staronová synagoga. Poté se přesuneme do oblasti, kde působili sefardští Židé - Španělská synagoga. Prohlédneme si i významné stavby této čtvrti a seznámíme se rovněž s osudy významných obyvatel souvisejících s minulým i současným Josefovem - Franz Kafka a další. Zmíníme i důležitá místa, kde se natáčely významné české filmy mapující dějiny židovského města. Na závěr proběhne ochutnávka košer vín z vinařství Chrámce v prostoru vinotéky U svaté Anežky - 4 vzorky vín za 99 Kč.
Pozor – omezený počet osob akce je plná, opakujeme dne 19.11.2017 od 14.00, na vycházku je třeba se předem přihlásit na 721 769 586 nebo evahavlovcova@seznam.cz.
Sraz ve 14.00 u Staronové synagogy.
Vstupné jednotné 60 Kč + zlevněné vstupné do objektů bývalého ghetta 143/88 Kč + vstupné na ochutnávku jednotné 150 Kč (4 vzorky vína), průvodkyně Mgr. Alice Aronová, Ph.D.

8.11. Prohlídka Anežského kláštera.
V říjnu jsme si na přednášce povídali o princezně Anežce České, dceří Přemysla Otakara I. Dnes se podíváme do kláštera, který založila, budeme se obdivovat jeho architektuře a povíme si, jak se tady žilo. Je to i jakési pohřebiště Přemyslovců – pochován je tady např. král Václav I.
Sraz v 16.00 u na Haštalském náměstí u kostela sv. Haštala- odtud přejdeme do kláštera.
Vstupné 60/50 Kč, vstupné do kláštera zdarma, průvodkyně PhDr. Eva Havlovcová.

11.11. Ignác Ullmann – první z novorenesančních architektů v Praze.
Podle jeho návrhu byly postaveny takové budovy jako Prozatímní divadlo, palác Lažanských a mnoho dalších. Zaměříme se nejen na jeho stavby, ale také na novorenesanci – její typické prvky, vznik, dobu ve které vznikla.
Sraz ve 14.00 před Novou scénou.
Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně H. Čenková.

11.11. Točná.
Vycházka do okrajové městské čtvrti i na tamní část významného oppida Šance (bez velkého stoupání) - aneb po stopách Keltů i významného entomologa.
Sraz ve 14.10 Kačerov, na zastávce autobusu č. 113 (jede ve 14.21).
Vstupné 60/50 Kč, průvodce Mgr. Lukáš Nekolný.

VYCHÁZKA S NÁSLEDUJÍCÍM KONCERTEM:
12.11. Vycházka - prohlídka Michnova paláce s následujícím koncertem.
Původně renesanční letohrádek nechal barokně přestavět Pavel Michna z Vacínova, pobělohorský zbohatlík, architektem byl nejspíše F. Caratti. V roce 1921 objekt zakoupil Sokol, který ho vlastní dodnes. My se projdeme palácem a připomeneme si nejen jeho historii, ale podíváme se i do interiérů. Pak nás v tomto prostoru čeká koncert z děl M. A. Charpentiera, K. Stamice, A. Dvořáka. R. Schumanna a dalších v podání Smyčcového kvarteta Arco.
SRAZ: Na vycházku se sejdeme v 15.00 před objektem paláce Újezd 450/40, Praha 1. Palácem nás provede dr. Bartůněk.
Koncert začíná v 18.00.
Pozor – máme omezený počet vstupenek, hlaste se již nyní na mailu: evahavlovcova@seznam.cz nebo tel. 721 769 586.
Cena obou akcí dohromady 380 Kč.

15.11. Karlín III. díl
Někdejší pražské předměstí a později průmyslová čtvrť Prahy se v posledních letech stává místem, kde se realizují stavby českých i zahraničních architektů. Nejsou to jen novostavby reprezentované komplexem River City nebo budovou Keystone, ale také přestavby starších, zejména průmyslových, objektů pro kulturní, bytové nebo administrativní využití.
Sraz v 16.00 před výstupem ze stanice metra Florenc (zastávka tramvaje před prodejnou Billa).
Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

17.11. Pražské kavárny a jejich hosté.
Zastavíme se u významných podniků, které byly navštěvovány neméně významnými hosty, kde se rodila různá umělecká seskupení, kam chodili významní spisovatelé a další.
Sraz ve 14.00 na Náměstí Václava Havla - nádvoří mezi Novou scénou ND a jeho historickou budovou.
Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

18.11. Procházka Olšanskými hřbitovy - I.díl
Včetně prohlídky kostela sv.Rocha - Olšanské hřbitovy můžeme bez nadsázky označit jako galerii pod širým nebem. Leží tu popravení ruští a italští legionáři, vojáci z první světové války i mnoho významných osobností české historie. a tak vedle historických reálií můžeme zaznamenat i mistrovská díla tzv funerálního umění.
Sraz ve 14.00 před kostelem sv. Rocha. - Olšanské náměstí, nedaleko stan. tram.č. 9.
Vstupné 60/50 Kč + dobrovolné vstupné do kostela sv.Rocha cca 20 Kč, průvodkyně M.Cimplová

Pozor: Opakování akce ze dne 5.11.2017 !
19.11.2017 Procházka Pátou čtvrtí
Aneb nechte se pohltit atmosférou bývalého židovského města!
Na akci je třeba se předem přihlásit, viz 5.11.

19.11. Návštěva Komunitního centra Matky Terezy na Jižním Městě
Včetně komentované prohlídky. Dále budeme pokračovat centrálním parkem přes starý Chodov až k Chodovské tvrzi. Sraz ve 14 00. na konečné stanici metra Háje, dole u příjezdu vlaku, u dozorčí budky uprostřed nástupiště. Vstupné 60/50 Kč + dobrovolné vstupné do kostela cca 20,- Kč, průvodkyně M.Cimplová

25.11. Krásy pražského baroka
Rodina Brokofů a jejich tvorba v pražských exteriérech. F.M.Brokoff společně s M.B.Braunem patří k největším sochařům barokní Prahy. Zaměříme se na práce rodiny Brokofů, které sochy – a nejen na Karlově mostě - jsou jejich dílem, jak pracovala jejicj dílna, kolik dostali za sochy zaplaceno a jak poznáte rozdíl mezi Brokofem a Braunem? Sraz ve 14.00 před domem v Nerudově ul. 256/5, před Velvyslanectvím Rumunska. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně H. Čenková.

26.11. Podoby pražského historismu a romantismu
Za stavbami odrážejícími vzestup české měšťanské společnosti v 19. století. Zastavíme se u stylových inspirací z italské, francouzské, nizozemské i české renesance (Národní divadlo, Lažanského palác, Česká spořitelna, palác Bellevue, Staroměstské mlýny), monumentální veřejné plastiky (pomník Karlu IV. i novogotickou dominantu nábřeží pomník císaři Františku I.) i u měšťanských domů v okolí Staroměstského náměstí s malířskou výzdobou fasád (Rottův a Štorchův dům). Sraz v 10.00 u Národního divadla - z Národní třídy. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

26.11. Vycházka Podbabou s následujícím koncertem skupiny ABBACZ.
Naši akci začneme procházkou Podbaba pod Babou, aneb vlakem na koncertPo krátké železniční projížďce vlakem se projdeme do míst bývalé sladovny Marie Reisserové, okolí Julisky a povíme si o dalšíchzajímavostech okolí hotelu International, kde se na závěr budeme věnovat hudbě. Sraz buď v 15.50 u pokladen na Masarykově nádraží (vlak odjíždí v 16.05), nebo v 16.19. na nádraží Praha - Podbaba. Poté v hotelu Internacionál následuje koncert revivalové skupiny ABBACZ, který bude připomínkou hudby legendární skupiny. Osm hudebníků nám na pódiu představí výběr toho nejlepšího, co ABBA nabízela – mezi nesmrtelné hity patří např. Waterloo, Money, money money, Chiquitita a další. Skupina ABBACZ si zakládá na perfektním uměleckém provedení hudby a na dokonalém nastudování jednotlivých partů, zvuků a aranží.Koncert začíná v 18.30. Pozor – máme omezený počet vstupenek, hlaste se již nyní na mailu: evahavlovcova@seznam.cz nebo tel. 721 769 586 .Průvodkyně vycházky Mgr. J. Náprstková. Cena obou akcí dohromady 480 Kč.

28.11. Dcery českých panovníků
Přemyslovci a Lucemburkové. Budeme si povídat o Anně Přemyslovně, Markétě Přemyslovně a Anežce Přemyslovně – všechny tři byly sestrami Elišky Přemyslovny(vlastní i nevlastní ) , zajímat nás bude Alžběta Lucemburská, jediná dcera Zikmunda Lucemburského a také Eliška Zhořelecká, vnučka Karla IV. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Přednáška se koná od 16.30 v Juditině věži (menší z Malostranských mosteckých věží Karlova mostu) v prostorách Klubu Za starou Prahu. Vstupné 60/50 Kč, členové KZSP 20 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

Minimální počet pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.
Program na další měsíc zašleme e- mailem na požádání, a je k dispozici také  Knihkupectví Klubu za Starou Prahu
(Mostecká 56/1, Praha-Malá Strana) a ve studovně Pragensia v Ústřední městské knihovně (Mariánské náměstí 98/1, Praha- Staré Město).

Vstupné do objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.

Mimo jiné si Vás dovolujeme pozvat na nové kurzy
 PRAŽSKÉ UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU 2017/2018
na termíny ZÁŘÍ 2017 - LEDEN 2018 které jsou k nahlédnutí > ZDE <