Chystané pražské procházky na následující měsíc

Porta Praga
cestovní a vzdělávací agentura

PhDr. Eva Havlovcová

tel.: 721 769 586 nebo 281 911 056
e-mail: evahavlovcova@seznam.cz

( Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. )
Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy,
pražské i mimopražské zájemce, i mimo uvedený program, v libovolném čase.

Chystané pražské procházky na BŘEZEN 2018

Ceny:
Vycházky
/ Jednotné vstupné 80.- Kč
PV = polodenní vycházka / Jednotné vstupné 120.-kč
Vycházka se koná při počtu nejméně 10 osob.

Zde klikněte pro...
STAŽENÍ VŠECH PROCHÁZEK NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC VE FORMÁTU PDF


3.3. Pražské věže aneb město z výšky – Prašná brána.
Nový cyklus vycházek, který představuje město z neobvyklého pohledu.
Sraz v 10.00 před Prašnou bránou ( směr ul. Na příkopě).
Vstupné 80 Kč + zlevněné vstupné do věže 50 Kč, průvodkyně V. Králová.

3.3. Pražské mosty I.
Na vycházce si připomeneme způsoby, jakými se překonávala řeka, budeme se věnovat současným mostům přes Vltavu i jejich předchůdcům, architektům a umělcům spjatým s těmito technickými stavbami. Všimneme si také nábřeží, např. pravděpodobnému místu, kde bylo objeveno tělo Jana Nepomuckého, kde stála 1. plovárna nebo jak byl realizován první přesun stojící stavby – kaple Máří Magdaleny v únoru 1956.
Sraz ve 14.00 na Alšově nábřeží u sochy Josefa Mánesa.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

3.3. Vycházka s koncertem.
Akce na předprodej - Je obsazeno !

4.3. Nový cyklus Osmičky v naší historii.
Smrt Jana Masaryka 10. 3. 1948 a další události po únorovém převratu.
Sraz ve 14.00 u pomníku E. Beneše na Loretánském náměstí.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

10.3. Slavné vinohradské vily
Projdeme se částí Vinohrad, ukážeme a povíme si něco zejména o těchto vilách a také něco o jejich bývalých obyvatelích: Dryákova, Kotěrova, Šalounova vila a další. V Praze najdeme stále ještě řadu míst, kde si původní vilová zástavba dochovala svůj charakter krásu, kulturu a noblesu dřívějších období a kde jednotlivé vily osloví návštěvníka, kromě dnes už zjevně historické hodnoty – svou pohodlností, důkladností či účelností.
Sraz ve 14.00 na stanici tram. č. 16 Orionka.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová.

* Nový cyklus *
11.3. Osmičky v naší historii.
Založení Nového Města pražského (listinou z 8. 3. 1348).
Spojeno s prohlídkou Novoměstské radnice.
Sraz ve 14.00 na nádvoří Novoměstské radnice.
Vstupné 80 Kč průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

13.3. Bývalý piaristický areál na Novém Městě.
Společně se podíváme do historických prostor bývalého piaristického gymnázia
( dnes VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křižíka Na Příkopě 856/16 ), povíme si o historii tohoto řádu a seznámíme se i s dalšími objekty, které s piaristy souvisely ( kostel sv. Kříže).
Sraz v 16.00 před kostelem sv. Kříže v ul. Na Příkopě ( proti obchodnímu centru Myslbek).
Vstupné 80 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

17.3. .Zderaz – zmizelá a nová zástavba.
Obrázky a staré mapy nám připomenou jak se tato oblast proměnila. Kde stával hrádek krále Václava? A studánka? A Svatováclavské lázně? A kde byla namalována opona pro Národní divadlo? Pojďte se projít a všechno si to připomenout.
Sraz ve 9.30 na Karlově nám.315/6, před Václavskou pasáží.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková

17.3. Osada Baba – funkcionalistický unikát trochu jinak.
Mimořádná lokalita z pohledu architektury je zajímavá ale také svými obyvateli, stavebníky jednotlivých vil. A tak kromě způsobu výstavby, vzhledu, typických prvků a architektů si tentokrát víc budeme povídat právě o obyvatelích, o jejich práci, osudech, rodinách.
Sraz ve 14.00 na stan. aut. č. 131 U Matěje.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.

18.3. Bývalé pražské židovské ghetto – II. část
Třídílný cyklus, který nás provede hlavními židovskými památkami. V druhé části cyklu si prohlédneme Památník českých a moravských obětí šoa v Pinkasově synagoze i expozici dětských kreseb z Terezína. Poté projdeme Starým židovským hřbitovem, kde je pohřben slavný rabi Löw a v malebném seskupení se nachází na dalších 12 tisíc starobylých náhrobků. V závěru se podíváme do tzv. Obřadní síně, kde se seznámíme s židovskými pohřebními zvyky.
Cyklus bude pokračovat vycházkou dne 22.4.2018 od 9.30. Na akci můžete přijít i samostatně, bez návaznosti na první díl.
Sraz v 9.30 před Staronovou synagogou.
Vstupné 80 Kč + vstupné do objektů se slevou 95 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

18.3. Kamenný most pražský - z Malé Strany na Staré Město.
Připomeneme si některé detaily stavby, úprav pro dopravu i řady rekonstrukcí Karlova mostu, včetně některých staveb spojených s mostem. Cestou na druhý břeh se zastavíme u zbylých soch a sousoší, vzpomeneme na objednavatele, autory, případně předchůdce současných děl, která zdobí Karlův most. Připomeneme si skutečný život i legendy spojené s jednotlivými světci.
Sraz ve 14.00 u Malostranských mosteckých věží na malostranském konci Karlova mostu.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

18.3. Vycházka s koncertem.
Prohlídka hotelu International a následující koncert skupiny BASKETLES – BEATLES REVIVAL v hlavním sále hotelu.
Akce začíná vycházkou
v 17.00 a pokračuje koncertem od 18.30.
Máme ještě několik volných míst, vstupné 480 Kč na obě akce dohromady (vycházka i koncert).
Můžete se hlásit na evahavlovcova@seznam.cz nebo 721769586

19.3. Podvečerní pondělky na Pražském hradě – hrad v době románské.
Nový cyklus procházek, během kterých projdeme historií hradu od 9. do 20. století.
Sraz v 16.30 na prvním hradním nádvoří u Matyášovy brány.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

20.3. Slavné i tragické okamžiky v životě panovnických dynastií.
Narození, korunovace, vojenská vítězství, úmrtí, pohřby aj. Budeme si povídat např. o korunovaci i pohřbu Karla IV., zmíníme se o narození Václava IV. a jeho dětské korunovaci, o tom, co se přihodilo během korunovace Jiřího z Poděbrad, dále např. o rovněž dětské korunovaci Ludvíka Jagellonského, jak probíhal pohřeb Rudolfa II., zmíníme se také o slavné korunovaci Karla VI. nebo o korunovaci jeho dcery Marie Terezie a o mnoha dalších.
Přednáška se koná od 16.30 v prostorách Klubu za starou Prahu v Juditině věži Karlova mostu (menší ze dvou věží na malostranské straně).
Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu !

Vstupné 80 Kč/ členové KZSP 20 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

22. 3. Mezi Pankrácem a Budějovickou.
Nejen ty, kterým se líbily nedávné vycházky po Pankráci a Budějovickém náměstí, zveme na další společné putování, jež nás tentokrát zavede do oblasti mezi již navštívenými místy. Projdeme se několika odlišnými sídlištními celky a mj. také vzpomeneme na řadu osobností i atraktivních míst v Čechách a na Moravě.
Sraz v 16.00 na prostranství před OC Arkády Pankrác (nad stanicí metra Pankrác).
Vstupné 80 Kč, průvodce Mgr. Lukáš Nekolný

24.3 Z Dobešky do Braníka k Dominikánskému dvoru.
Cestou si ukážeme dvojvilu od arch. Ludvíka Hilgerta, Dvořákovu vilu, kterou navrhl arch. Jan Kaplický ještě před svou emigrací do Velké Británie v roce 1968. Dále bude naše vycházka pokračovat přes Branické skály kolem Maroldovy vily, ke kostelíku Českobratrského evangelického sboru a dále kolem kostela sv.Prokopa od Rudolfa Vomáčky až k Dominikánskému dvoru z konce 17. století.
Sraz ve 14.00 na zastávce autobusu č.124 Dobeška - (zastávka autobusu je naproti Poliklinice Budějovická a odjíždí ve 13.39 a 13.54).
Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová

* Nový cyklus *
25.3. Osmičky v naší historii.
Osobnost a rodina primátora Václava Bělského ( nar. 5. 3. 1818).
Sraz u Prašné brány.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

31.3. Zaniklé Podskalí.
Osada Podskalí padla za oběť asanci. Jak vlastně zástavba vypadala, co tady zůstalo, jak a kdy se vše proměnilo – to si připomeneme s obrázky, mapkami a na závěr společnou návštěvou výstavy v Podskalské celnici, kde si prošlou trasu ukážeme na krásném modelu Podskalí.
Sraz ve 14.00 u sochy Františka Palackého na Palackého nám.
Vstupné 80 Kč + vstupné do Podskalské celnice 60/30 Kč , průvodkyně H. Čenková.

EXTRA:

Na 26.5.2018 jsme pro Vás přichystali opět jednu výjimečnou akci - vycházku s následujícím koncertem.

Vycházka Karlovo náměstí a přilehlé uličky nás seznámí nejen s historií a hlavními stavbami na Karlově náměstí, ale podíváme se i do přilehlých uliček jako je Řeznická, Lazarská, Myslíkova a další, abychom i tady hledali zajímavé osoby i stavby.
Vycházka začíná v 15.00.
Pak nás již čeká od 17.00 v prostorách Emauzského kláštera zajímavý koncert.
Tentokráte se jedná o Marinu Vyskorkinu, světoznámou ruskou sopranistku, nazývanou také princeznou ruské opery. Ta vystoupí s programem operních i operetních světových skladeb.

Poslechněte si ukázku: https://www.youtube.com/watch?v=H11gZNALU2k
(zdroj: Youtube)

Pozor ! na akci máme omezený počet vstupenek, hlásit se můžete již nyní na evahavlovcova@seznam.cz  nebo telefonicky na 721769586.
Cena vstupenky je 480 Kč ( obě akce dohromady vycházka i koncert).
Po přihlášení Vám budou zaslány další informace k platbě .

 


Minimální počet pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.     Program na další měsíc zašleme e- mailem na požádání, a je k dispozici také  Knihkupectví Klubu za Starou Prahu (Mostecká 56/1, Praha-Malá Strana) a ve studovně Pragensia v Ústřední městské knihovně (Mariánské náměstí 98/1, Praha- Staré Město).

Vstupné do objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.


Mimo jiné si Vás dovolujeme pozvat na nové kurzy
 PRAŽSKÉ UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU 2018
na termíny ÚNOR 2018 - ČERVEN 2018 které jsou k nahlédnutí > ZDE <