Pražské procházky


Porta Praga

cestovní a vzdělávací agentura

PhDr. Eva Havlovcová
tel.:
721 769 586 nebo 281 911 056
e-mail:
evahavlovcova@seznam.cz  

( Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. )
Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy,
pražské i mimopražské zájemce, i mimo uvedený program, v libovolném čase.

Pražské pražské procházky na ÚNOR 2019

Ceny 2018:
Vycházky
/ Jednotné vstupné 80.- Kč
PV = polodenní vycházka / Jednotné vstupné 120.-kč
Vycházka se koná při počtu nejméně 10 osob.

Zde klikněte pro...
ZDE JSOU KE STAŽENÍ VŠECHNY PROCHÁZKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ VE FORMÁTU PDF


2.2. Kampou a okolím.
Zveme Vás k procházce nejkrásnějším pražským ostrovem, kde objevíme bývalé mlýny, paláce, měšťanské domy i nedaleký kostelík. Připomeneme si významné obyvatele, budeme si povídat o historických, uměleckých i literárních souvislostech aj. Přejdeme i do Karmelitské ulice.
Sraz ve 14.00 před knihkupectvím u Malostranských mosteckých věží.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně M.Cimplová.

Cyklus - Výročí roku 2019:
3.2. Výročí: (23. února 1654)...
Vznik Karlo-Ferdinandova univerzity spojením Karlovy univerzity a jezuitské koleje.
Pojďte se projít městem a u některých objektů si připomenout nejvýznamnější momenty historie univerzity.
Sraz ve 14.00 u vstupu do Stavovského divadla.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

Vycházka s koncertem:
7.2. Z Hradčan až na Marjánku.
Vycházku začneme na Hradčanském náměstí, kde si připomeneme nejen zdejší paláce. Pak se vydáme Novým Světem, se kterým je spojena řada zajímavostí i významných osobností a dojdeme až na Pohořelec. Kousek odtud navštívíme nově zrekonstruovaný objekt hospody Na Marjánce, známé ze staropražské písničky. Připomeneme si historii objektu i Břevnova a v secesním sále vyslechneme koncert Slavné filmové a muzikálové melodie v podání Klárova kvarteta.
Na vycházku se sejdeme v 16.00, koncert začíná v 18.30 (trvá cca 65 minut).
POZOR- na akci máme omezený počet vstupenek a je třeba se předem přihlásit na evahavlovcova@seznam.cz nebo tel. 721 769 586.
Cena dohromady (koncert + vycházka) 400 Kč.

9.2. Za třpytem stříbrných pláten.
Na vycházce po stopách biografů v okolí Václavského náměstí, se pokusíme zodpovědět takové otázky jako: kde se poprvé v Praze promítalo, které je nejstarší kamenné kino, který biograf je nestarším stále fungujícím nebo který měl odklápěcí střechu.
Sraz ve 14.00 před vstupem do obchodního domu Kotva z náměstí Republiky.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

Bývalé pražské židovské ghetto – II. část:
10.2. V druhé části našeho cyklu si prohlédneme Památník českých a moravských obětí šoa v Pinkasově synagoze i expozici dětských kreseb z Terezína.
Poté projdeme Starým židovským hřbitovem, kde se nachází 12 tisíc starobylých náhrobků. V závěru se podíváme do tzv. Obřadní síně, kde se seznámíme s židovskými pohřebními zvyky. Cyklus bude pokračovat dne 24.2.2019 od 9.30. Na akci můžete přijít i samostatně, bez návaznosti na první díl.
Sraz v 9.30 před Staronovou synagogou.
Vstupné 80 Kč+ZLEVNĚNÉ vstupné do objektů 95 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

10.2. Praha Karoliny Světlé.
Na cestě od otcovského domu k místu posledního bydliště si připomeneme životní osudy novinářky, prozaičky, ale také spoluzakladatelky několika ženských spolků. Zároveň se zmíníme o některých dnes již téměř zapomenutých stavbách, které Karolina Světlá na pochůzkách Prahou míjela.
Sraz ve 14.00 u kašny na Malém náměstí.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

16.2.Kostel s rozvlněnou střechou.
Kostel Neposkvrněného početí P. Marie ve Strašnicích se zrodil jako první pražská církevní stavba po sametovém převratu, a proto překvapí svým architektonickým pojetím již podle zásad novodobé liturgie. Navíc příjemně působí v interiéru přírodní materiály:dřevo a kámen. Zajímavá je i historie strašnické farnosti a cesta ke vzniku novodobého kostela.
POZOR !!! Sraz již ve 13.30 ve vestibulu stanice metra Strašnická (u prodejny květin).
Vstupné 80 Kč+dobrovolný příspěvek na kostel 20 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

17.2. Prohlídka kostela sv.Petra a Pavla na Vyšehradě, včetně prohlídky hřbitova.
Mezi nejvýznamnější stavby na Vyšehradě nesporně patří kapitulní kostel sv.Petra a Pavla, který svou velikostí i významem byl nejdůležitější stavbou na této významné lokalitě. Kromě kostela se podíváme i na hřbitov za slavnými osobnostmi.
Sraz v 10.00 před vchodem do kostela sv.Petra a Pavla.
Vstupné 80 Kč+ vstupné do kostela 50/30 Kč, průvodkyně M.Cimplová.

Cyklus - Výročí roku 2019:
17.2. Výročí (24.února 1684)...
...se narodil významný vrcholně barokní sochař M. B. Braun.
Půjdeme po jeho stopách v Praze.
Sraz ve 14.00 u Malostranských mosteckých věží.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

20.2. Kostel sv. Havla a Havelské Město.
Pořádáme v rámci cyklu tří vycházek, které směřují do významných staroměstských kostelů - další chrám P. Marie před Týnem 25.2. a kostel sv. Haštala 27.2.
POZOR ! Na tuto akci je třeba se předem přihlásit, hlásit se můžete jak na celý cyklus, tak na jednotlivé kostely.
Nutné přihlášení předem na evahavlovcova@seznam.cz nebo 721 769 586.

Vycházka začíná v 15.50 před kostelem.
Vstupné 80 Kč+příspěvek na kostel 50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

23.2.
PV - Panenské Břežany – dva zámky a jedna kaple.
Obec patřila do majetku kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, jehož abatyše nechala na přelomu 17. a 18. st. postavit tzv. Horní zámek a v jeho dnes nově zrekonstruovaném parku kapli sv. Anny. Během vycházky si prohlédneme tuto kapli, drobnou stavbu postavenou podle plánů J. B.Santini Aichla, a barokní Horní zámek s expozicí Památníku národního útlaku a odboje. Zámek si v době protektorátu vybral jako svoje sídlo K.H. Frank. Zastavíme se také u tzv. Dolního zámku, který byl rodinným sídlem zastupujícího říšského protektora R.Heydricha.
Sraz v 8,50 na zastávce autobusu 373 Panenské Břežany – zámek , který odjíždí v 8,30 od stanice metra Kobylisy, směr Odolena Voda. Mobil na průvodkyni 739 280 518.
Vstupné 120 Kč+65 Kč (vstupné do zámku a kaple), průvodkyně ing. Ludmila Prokůpková.

Bývalé pražské židovské ghetto–III.:
24.2. Seznámíme se s rozsahem ghetta, s místy, kde stály v asanaci zbořené synagogy, a jeho historii nám přiblíží dvě expozice věnované historii židů v českých zemích–nová expozice věnovaná starším dějinám v Maislově synagoze a novějším dějinám v nádherném interiéru Španělské synagogy. Na akci můžete přijít i samostatně, bez návaznosti na předchozí díly.
Sraz v 9.30 před Staronovou synagogou.
Vstupné 80 Kč+ZLEVNĚNÉ vstupné do objektů 95 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

24.2. Staré Bohnice - pokračování.
Procházka v centru původní obce Bohnice spojená s návštěvou statku Vraných, kostela sv. Petra a Pavla a s hledáním prvků symbiózy léčebny s vnějším světem (tzv. Zámeček, hospic atd).
POZOR ! Vycházka je součástí cyklu čtyř vycházek, na které se můžete přihlásit na evahavlovcova@seznam.cz nebo 721 769 586. Zúčastnit se můžete i jednotlivých vycházek, které jsou samostatnými celky a pokračují 17.3. a 21.4.2019.
Sraz ve 14.00 na konečné stanici autobusu 102 Staré Bohnice.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

25.2. Chrám P. Marie před Týnem.
V rámci cyklu tří vycházek, které směřují do významných staroměstských kostelů- další kostel sv. Havla 20.2. a sv. Haštala 27.2.2019.
POZOR ! Na tuto akci je třeba se předem přihlásit, hlásit se můžete jak na celý cyklus , tak na jednotlivé kostely. Nutné přihlášení předem na evahavlovcova@seznam.cz nebo 721 769 586.
Vycházka začíná v 15.50 před domem U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.
Vstupné 80 Kč+ příspěvek na kostel 50 Kč, chrámem nás provede p. Filipec z farní správy chrámu.

27.2. Kostel sv. Haštala a čtvrť Na Františku.
V rámci cyklu tří vycházek, které směřují do významných staroměstských kostelů- další kostel sv. Havla 20.2.a chrám P. Marie před Týnem 25.2.
POZOR ! Na tuto akci je třeba se předem přihlásit, hlásit se můžete jak na celý cyklus , tak na jednotlivé kostely.
Nutné přihlášení předem na evahavlovcova@seznam.cz nebo 721 769 586 .
Vycházka začíná v 15.50 před kostelem.
Vstupné 80 Kč+příspěvek na kostel 50 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.
 
EXTRA:   VÝZNAMNÉ VÝROČÍ BOHNIC 2019

Mimořádný cyklus vycházek k významným výročím 115, 110 a 105 let, která v roce 2019 Bohnice slaví.  
                   
Chcete vědět, která to jsou? Přijďte na naše vycházky!

POZOR - na tyto akce se předem přihlaste na čísle 721 769 586 nebo e-mailu evahavlovcova@seznam.cz
Objednat si můžete celý cyklus nebo jen jednotlivé vycházky.
Cyklus se skládá z jedné akce měsíčně od ledna do dubna 2019.

Srazy pokaždé v níže vypsané dny, a to vždy ve 14.00 na parkovišti u stan. aut. č. 152 Řepínská - Tato autobusová linka jede z Českomoravské do sídliště Čimice, staví také blízko metra Vysočanská, Prosek a Kobylisy.
Vstupné 80 Kč na každou jednotlivou akci, průvodkyní je vždy Mgr. J. Náprstková.
Místa případných dalších srazů budou včas oznámena !


Program akcí:

24.2.14.00 Staré Bohnice.
Procházka v centru původní obce Bohnice spojená s návštěvou statku Vraných, kostela sv. Petra a Pavla a s hledáním prvků symbiózy léčebny s vnějším světem.

17.3. 14.00 Kostel sv. Václava.
Výrazná dominanta Bohnic - zajímavý církevní objekt s prvky secese, s pohnutou historií i současným využitím pro léčebné účely.

21.4. 14.00 Procházka ke starému ústavnímu hřbitovu.
Od stanice autobusu Řepínská projdeme terénem s několika vyhlídkami, zajdeme na melancholický ústavní hřbitov a přes Zámka sejdeme do Podhoří k přívozu do Podbaby
Cca. 2,5 km většinou z kopce...


Minimální počet pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.     Program na další měsíc zašleme e- mailem na požádání, a je k dispozici také  Knihkupectví Klubu za Starou Prahu (Mostecká 56/1, Praha-Malá Strana) a ve studovně Pragensia v Ústřední městské knihovně (Mariánské náměstí 98/1, Praha- Staré Město).

Vstupné do objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.

Mimo jiné si Vás dovolujeme pozvat na nové kurzy
 PRAŽSKÉ UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU 2018
na termíny ZÁŘÍ 2018 - LEDEN 2019 které jsou k nahlédnutí > ZDE <