Pražské procházky


Porta Praga

cestovní a vzdělávací agentura

PhDr. Eva Havlovcová
tel.:
721 769 586 nebo 281 911 056
e-mail:
evahavlovcova@seznam.cz  

( Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. )
Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy,
pražské i mimopražské zájemce, i mimo uvedený program, v libovolném čase.

Pražské procházky na DUBEN 2018

Ceny 2018:
Vycházky
/ Jednotné vstupné 80.- Kč
PV = polodenní vycházka / Jednotné vstupné 120.-kč
Vycházka se koná při počtu nejméně 10 osob.

Zde klikněte pro...
STAŽENÍ VŠECH PROCHÁZEK NA TENTO MĚSÍC VE FORMÁTU PDF


1.4. Něco málo z Břevnova, trochu víc ze Střešovic a film o rekonstrukci Müllerovy vily.         Přes břevnovské usedlosti a Střešovičky dojdeme do Střešovic k Müllerově vile. Společně pak navštívíme poslední den výstavy Brno a Suomi a budete mít možnost v rámci vstupného shlédnout dokument o rekonstrukci vily Adolfa Loose pro podnikatele Františka Müllera.
Sraz ve 14.00 stanice autobusu č. 180 Kajetánka, jede od tram. zastávky Vozovna Střešovice.
Vstupné 80 Kč + vstupné na výstavu 30 Kč, průvodkyně H. Čenková.

7.4. Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích.
Prohlédneme si románskou církevní stavbu, která patří k jedněm z nejstarších v Praze. Zaujme nás především pevnostní charakter kostela i zachované středověké fresky v interiéru.
Sraz v 10.00 před kostelem – Prelátská 14/10, Praha Kyje – spojení - ze stan. metra B Rajská zahrada autobusem č.110 a 181, stanice Kyje
Vstupné 80 Kč, + dobrovolné vstupné do kostela 20 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

7.4. Procházka Ořechovkou.
Podíváme se, kudy vedla málo známá koňka, povíme si příběh pomníku na Macharově náměstí a okolo vil Pavla Janáka dojdeme do zahradního města, tak jak bylo plánováno, co provázelo jeho výstavbu a také si povíme příběh vládní vily na Ořechovce.
Sraz ve 14.00 na stan. tram. č. 1,2,25 Vozovna Střešovice.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.

Pozor – akce je obsazená.
8.4. Gröbeho vila – místo krásy, vína a velkého skandálu.
Sraz pro přihlášené ( kterým byla potvrzena rezervace) ve 14.00 před hlavním vstupem do zahrady na souběhu ulic Rybalkova a Kozácká.
Vstupné jednotné 180 Kč (vstupné na vycházku + poplatek za otevření vily ),bude vybráno na začátku akce, průvodkyně M. Cimplová.

9.4. Pražské věže aneb město z výšky – Novoměstská radnice.
Nový cyklus vycházek, který představuje město z neobvyklého pohledu. Podíváme se nejen na věž, ale i do sálů radnice.
Sraz v 17.00 na nádvoří Novoměstské radnice (vstup z Vodičkovy ul.).
Vstupné 80 Kč + vstupné do věže 50 Kč, průvodkyně V. Králová.

14.4. Zajímavosti Jeleního příkopu a Královské zahrady.
Co možná ještě nevíte z historie a o zajímavých osobnostech těchto částí Pražského hradu.
Sraz v 10.00 na stan.tram. č. 22 Brusnice.
Vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

14.4. Cyklus Osmičky v naší historii.
Založení Univerzity Karlovy 7.4.1348.
Sraz ve 14.00 u pomníku Karla IV. na Křížovnickém náměstí ( staroměstská strana Karlova mostu)
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

15.4. Cyklus Osmičky v naší historii.
Založení Národního muzea 15.4.1818. Připomeneme si i některé osobnosti, které stály u založení.
Sraz ve 14.00 u Prašné brány.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

18. 4. Albertovská geografie s návštěvou Mapové sbírky.
Nejprve se vypravíme do historie i současnosti významného geografického pracoviště a následně nás čeká komentovaná prohlídka světově unikátní Mapové sbírky.
Kapacita prohlídky 15 osob.
Pozor – na tuto akci je omezený počet osob a je třeba se předem přihlásit a vyčkat potvrzení účasti na mailu evahavlovcova@seznam.cz  nebo 721769586.
!!! Platba až na místě !!!
Sraz v 15.00 u tram. zastávky Albertov,( tram. č. 18 jede z Karlova náměstí) u paty věže kostela P. Marie Na Trávníčku.
Vstupné 80 Kč + 50 Kč vstup do Mapové sbírky, průvodce Mgr. L. Nekolný.

19.4. S dr. Kadlecem na Pražský hrad.
Hroby našich světců, panovníků a dalších významných osobností v Katedrále sv. Víta.
Pozor – na tuto akci je třeba se předem přihlásit a vyčkat potvrzení účasti na mailu evahavlovcova@seznam.cz  nebo 721769586. Platba až na místě.
Sraz v 15.00 u hlavního vstup do katedrály na III. hradním nádvoří.
Vstupné 80 Kč + vstupné do katedrály 250/125 Kč (vstupenku lze využít i do dalších objektů a to i následující den), provázet nás bude PhDr. F. Kadlec.

21.4. Novorenesance v pražských ulicích.
Jeden z architektonických stylů konce 19. st. představuje návrat klasických tvarů a forem. Mezi nejvýznamnější stavby nepatří jen Rudolfinum či Národní divadlo Josefů Zítka a Schulze. Během vycházky se zastavíme u řady dalších staveb např. Antonína Wiehla, Ignáce Ullmanna nebo Osvalda Polívky, které vyzdobila celá řada sochařů a malířů (Bohuslav Schnirch, Celda Klouček, Antonín Popp, František Ženíšek, Mikoláš Aleš a další).
Sraz ve 14.00 u pomníku Antonína Dvořáka na Palachově náměstí.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

22.4. Bývalé pražské židovské ghetto – III.
Třetí část cyklu bude věnovaná starému pražskému ghettu. Seznámíme se s jeho rozsahem, s místy, kde stály v asanaci zbořené synagogy, a jeho historii nám přiblíží dvě expozice věnované historii židů v českých zemích – nová expozice věnovaná starším dějinám v Maislově synagoze a novějším dějinám v nádherném interiéru Španělské synagogy. Na akci můžete přijít i samostatně, bez návaznosti na předchozí díly.
Sraz v 9.30 před Staronovou synagogou.
Vstupné 80 Kč + vstupné do objektů se slevou 95 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

22.4. Lannova vila v Bubenči.
Jedna z nejzajímavějších a nejcennějších novorenesančních rezidencí v českých zemích. Vkus vzdělaného objednavatele Vojtěcha Lanny ml., jeho široké zájmy i hmotné zázemí se promítly do stavby ve stylu italských vil. Zachovaná bohatá výzdoba představuje prolínání antické mytologie, biblických námětů s aktuálními narážkami na činnosti podnikatelského rodu Lannů.
Pozor – omezený počet osob, na vycházku je třeba se předem přihlásit telefonicky nebo mailem - 721 769 586 nebo evahavlovcova@seznam.cz  a počkat na potvrzení rezervace. Přihlášení budou rozděleni na dvě skupiny.
Sraz ve 13.00 a ve 14.30 před objektem,V Sadech 1, Praha 6- Bubeneč.
Vstupné 80 Kč + vstupné do objektu 50 Kč, průvodkyně Mgr. J.Náprstková.

24. 4. Méně známé děti českých panovníků.
Zastavíme se u některých panovníků, abychom si připomněli jejich potomky a to především ty z nich, kteří nepatřili k obecně známým.
Přednáška se koná od 16.30 v prostorách Klubu za starou Prahu v Juditině věži Karlova mostu (menší ze dvou věží na malostranské straně).Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu.
Vstupné 80 Kč/ členové KZSP 20 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

PV 28.4. Polodenní vycházka do přírodní rezervace Hostavice a Dolní Počernice.
Na tomto území najdeme jak les, tak i potoky a rybníky, suchý poldr Rokytku s mokřady a přírodní rezervaci Na Pískovně. Nejzajímavější památkou Hostavic je zámek uprostřed zámeckého parku, který i s pozemky koupil v roce 1934 podnikatel Baťa. Jako by sama pestrost přírody nestačila, Dolní Počernice mají ještě neobvyklé množství památek např. Starý a nový zámek s bývalou oranžerií kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1200, pozdně barokní pivovar, netradiční sochu Jana Nepomuckého a plno jiných zajímavostí.Trasa je dlouhá cca 8 km, vezměte si sportovní obuv.
Sraz v 9.10 u pokladen na Masarykově nádraží. Vlak odjíždí v 9.31. Telefon na průvodkyni 607 911 151.
Vstupné jednotné 120 Kč, průvodkyně M.Cimplová.

28.4. Cyklus Osmičky v naší historii.
Prohlídka obnoveného Malostranského hřbitova u příležitosti výročí narození Leopolda Thun-Hohensteina (17. 4. 1748), jehož náhrobek je zdejší dominantou.
Sraz ve 14.00 u vchodu na hřbitov ( stan. tram č. 9,16 - Bertramka, tramvaje jedou z Anděla).
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

29.4. Pražské mosty II.
Další vycházka, tentokrát proti proudu Vltavy, se bude věnovat současným mostům přes Vltavu i jejich předchůdcům, architektům a umělcům spjatým s těmito technickými stavbami a jejich bezprostředním okolím. Všimneme si míst, kde stávaly lázně a mlýny nebo Dientzenhoferův pavilon. Rovněž se zastavíme u pomníků spisovatele Aloise Jiráska a historika Františka Palackého, kteří dali jméno dvěma významným mostům.
Sraz v 10.00 na nábřeží u Národního divadla u můstku na Žofín.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

29.4. Prohlídka kláštera v Břevnově.
Zdejší klášter řádu benediktinů byl založen jako první mužský na našem území. Prohlédneme si kostel, kryptu a zdejší studánku Vojtěšku a další vybrané prostory kláštera a seznámíme se s historií a významnými osobnostmi, které jsou s objektem spojeny.
Sraz ve 13.00 před bránou areálu – stan. tram. č. 22 Břevnovský klášter.
Vstupné 80 Kč + vstupné do kláštera 50 Kč , průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

30.4. Americký klub dam - jeho historie a činnost.
V Náprstkové muzeu navštívíme originální prostory, kde tento pozoruhodný klub působil a velmi poutavým vyprávěním pí dr. Secké, která je současnou předsedkyní Amerického klubu dam, se přeneseme do 19. stol. a budeme sledovat jeho založení i činnost.
Sraz v 16.30 před objektem Náprstkova muzea, Betlémské náměstí.
Vstupné jednotné 80 Kč, lektorka PhDr. M. Secká.
EXTRA:

Na 26.5.2018 jsme pro Vás přichystali opět jednu výjimečnou akci - vycházku s následujícím koncertem.

Vycházka Karlovo náměstí a přilehlé uličky nás seznámí nejen s historií a hlavními stavbami na Karlově náměstí, ale podíváme se i do přilehlých uliček jako je Řeznická, Lazarská, Myslíkova a další, abychom i tady hledali zajímavé osoby i stavby.
Vycházka začíná v 15.00.
Pak nás již čeká od 17.00 v prostorách Emauzského kláštera zajímavý koncert.
Tentokráte se jedná o Marinu Vyskorkinu, světoznámou ruskou sopranistku, nazývanou také princeznou ruské opery. Ta vystoupí s programem operních i operetních světových skladeb.

Poslechněte si ukázku: https://www.youtube.com/watch?v=H11gZNALU2k
(zdroj: Youtube)

Pozor ! na akci máme omezený počet vstupenek, hlásit se můžete již nyní na evahavlovcova@seznam.cz  nebo telefonicky na 721769586.
Cena vstupenky je 480 Kč ( obě akce dohromady vycházka i koncert).
Po přihlášení Vám budou zaslány další informace k platbě .

 


Minimální počet pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.     Program na další měsíc zašleme e- mailem na požádání, a je k dispozici také  Knihkupectví Klubu za Starou Prahu (Mostecká 56/1, Praha-Malá Strana) a ve studovně Pragensia v Ústřední městské knihovně (Mariánské náměstí 98/1, Praha- Staré Město).

Vstupné do objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.

Mimo jiné si Vás dovolujeme pozvat na nové kurzy
 PRAŽSKÉ UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU 2018
na termíny ÚNOR 2018 - ČERVEN 2018 které jsou k nahlédnutí > ZDE <