Pražské procházky


Porta Praga

cestovní a vzdělávací agentura

PhDr. Eva Havlovcová
tel.:
721 769 586 nebo 281 911 056
e-mail:
evahavlovcova@seznam.cz  

( Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. )
Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy,
pražské i mimopražské zájemce, i mimo uvedený program, v libovolném čase.

Pražské procházky na ČERVENEC - SRPEN 2018

Ceny 2018:
Vycházky
/ Jednotné vstupné 80.- Kč
PV = polodenní vycházka / Jednotné vstupné 120.-kč
Vycházka se koná při počtu nejméně 10 osob.

Zde klikněte pro...
STAŽENÍ VŠECH PROCHÁZEK VE FORMÁTU PDF


Červenec 2018:

1.7. Po stopách Mistra Jana Husa a husitství v Praze.
U příležitosti nadcházejícího výročí smrti M. Jana Husa.
Sraz v 10.00 na Betlémském náměstí u kaple (bez návštěvy interiéru).
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

3.7. Anglické zahradní město na hradčanských baštách.
Vedle Bílkovy vily v Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých barokních bastionů byly v období před první světovou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se u kubistické dvojvily podle projektu J.Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R.Stockara, E.Králíčka, Wilfertovy vily od architekta J.Zascheho a dalších.
Sraz v 16.30 před Bílkovou vilou (Mickiewiczova ul. 1.)
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová

PV 7.7. Z Řeporyjí na sídliště Barrandov.
Naše vycházka povede údolím Dalejského potoka do Klukovic a dále na sídliště Barrandov. Cestou uvidíme např.zbytky Trunečkova mlýna, Opatřilku – červený lom, pozůstatky bývalého Horova mlýna. Dále projdeme Klukovicemi kolem hájovny z 15.st.až na tramvajovou zastávku na sídlišti Barrandov.
Trasa dlouhá cca 7,5 km. Nezapomeňte na sportovní obuv.
Sraz v 8.30 před pokladnami na Smíchovském vlakovém nádraží (vlak odjíždí v 8.46).
Mobil na průvodkyni 607 911 151.
Vstupné jednotné 120 Kč, průvodkyně M.Cimplová

Cyklus - Osmičky v naší historii:
8.7. Leopold I. (1. část).
Dne 18.7.1658 byl zvolen císařem Leopold I. Vládl skoro 50 let (1657 – 1705) a za jeho vlády bylo např. dostaveno barokní opevnění Prahy.Po jeho stopách se vydáme. I. část- z Pohořelce od někdejší Císařské brány až ke Kramářově vile.
Sraz v 16.00 na stan. tram. č. 22 Pohořelec.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

Podvečerní procházka:
11.7. Veleslavín, Vokovice.
Dvě původně malé vsi, začleněné do Prahy v roce 1922, skrývají zajímavá místa-novodobou výstavbu ale i drobnou historickou zástavbu.
Sraz v 19.00 na stan. tram č. 20, 26 Nad Džbánem.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.

Cyklus - Osmičky v naší historii:
14.7. Leopold I. ( (2. část).
Dne 18.7.1658 byl zvolen císařem Leopold I. Vládl skoro 50 let (1657 – 1705) a za jeho vlády bylo např. dostaveno barokní opevnění Prahy.Po jeho stopách se vydáme. II. část- z Pohořelce přes Petřín na Újezd.
Sraz v 16.00 na stan. tram. č. 22 Pohořelec.
Vstupné 80 Kč,průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

PV 15.7. Liběchov – Za talentem sochaře Václava Levého.
Na jihozápadním okraji pískovcové oblasti Kokořínska leží malebné městečko Liběchov. V r. 1801 koupil Liběchov měšťan Jakub Veith, v letech 1833-53 tu sídlil jeho syn Antonín, známý podporovatel českého umění, vědy a kultury. Na jeho pozvání tu pobývaly mnohé významné osobnosti. Jako dvacetiletý sem ve stejné době přišel i Václav Levý, který pracoval jako kuchař ve zdejší zámecké kuchyni. Ve volných chvílích, inspirován malířskou tvorbou Josefa Navrátila, odcházel do okolních lesů, kde začal zdobit bizarní pískovcové skály nejrůznějšími plastikami a reliéfy.
Trasa dlouhá cca 8 km, vezměte si sportovní obuv.
Sraz v 9.30 přímo dole ve stanici metra Ládví, odtud spolu půjdeme na autobus č. 369, který odjíždí v 10.00 směrem Štětí přes Liběchov.
Mobil na průvodkyni 607 911 151.
Vstupné jednotné 120 Kč, průvodkyně M.Cimplová.

Parky, sady, zahrady Nového Města:
15.7. Františkánská zahrada, Karlovo náměstí a další...
Ve Františkánské zahradě si připomeneme původní karmelitánský klášter, kterému byl vyhrazený prostor při založení Nového Města. Později změnila uživatele a následně dostala vzhled barokní zahrady s užitkovými i okrasnými prvky. Zastavíme se v maličké zahradě spojené se jménem Maxe Urbana a prvopočátky kinematografie v Čechách. Budeme pokračovat na Karlovo náměstí, jehož současnou podobu na konci 19. st. navrhl městský zahradní architekt František Thomayer.
Sraz v 16.00 u pomníku Josefa Jungmanna na Jungmannově náměstí.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

Cyklus - Osmičky v naší historii:
21.7. Leopold I. (3. část).
Dne 18.7.1658 byl zvolen císařem Leopold I. Vládl skoro 50 let ( 1657 – 1705) a za jeho vlády bylo např. dostaveno barokní opevnění Prahy . Po jeho stopách se vydáme III. část - Vyšehrad jako pevnost - opevnění včetně návštěvy kasemat.
Sraz v 16.00 u Táborské brány ( je to první brána směrem od metra).
Vstupné 80 Kč+vstupné do kasemat 50/30 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

PV 22.7. Na Levý Hradec za Přemyslovci – I. díl.
Navštívíme jedno z nejpamátnějších míst českých dějin, odkud vládl první historicky doložený kníže Bořivoj I. se svou manželkou Ludmilou.
Dále navštívíme Roztoky – území, které bylo prakticky nepřetržitě osídleno od neolitu až do příchodu Slovanů, včetně vodní tvrze ze 13.st.
Trasa dlouhá cca 8,5 km.
Sraz v 8.45 u pokladen na Masarykově nádraží, vlak odjíždí v 9.06.
Jednotné vstupné 120 Kč+vstupné do objektů.
Mobil na průvodkyni 607 911 151, průvodkyně M.Cimplová

Podvečerní procházka:
24.7. Libocké usedlosti.
První zmínky o Liboci máme z roku 993. Vesnický charakter postupně mizí a tak si historii statků připomeneme pomocí starých fotografií a map.
Sraz v 19.00 na stan. aut. č. 108, 168 Litovický potok, jede od metra Petřiny.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.

Parky, sady, zahrady:
28.7. Letná.
Na procházce druhým největším pražským parkem si připomeneme přítomné i zmizelé stavby, kulturní (nejstarší fungující kolotoč) i sportovní minulost (kde se konaly dostihy nebo stály stadiony obou pražských „S“), technické stavby, např. první lanovku nebo nerealizované urbanistické řešení propojení obou vltavských břehů.
Sraz v 16.00 na stan. tram č. 1, 2, 12, 18, 20 Chotkovy sady.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.


Srpen 2018:

PV - 4.8.2018 Tetín významné slovanské hradiště – II.díl.
Na velké části území dnešního Tetína stávalo od 9. st.významné slovanské hradiště, střežící brod přes řeku, a při něm osada, patřící k nejstarším sídlištím v Čechách. V r. 921 se na Tetíně připomíná knížecí dvorec, vdovské sídlo první křesťanské kněžny Ludmily, manželky prvního historicky doloženého knížete Bořivoje I., která zde byla zavražděna. Dále budeme pokračovat přes Kódu do Srbska, kde naší vycházku zakončíme.
Trasa dlouhá cca 8,5 km, vezměte si sportovní obuv.
Sraz v 8.40 na Hlavním nádraží u pokladen.
Vlak odjíždí v 9.07. Mobil na průvodkyni 607 911 151.
Vstupné jednotné 120 Kč + vstupné do objektů celkem cca 40 Kč (kostel sv.Kateřiny, kostel sv.Ludmily a kostel sv.Jana Nepomuckého–pokud budou zpřístupněny), průvodkyně M.Cimplová

4.8. Prázdninová procházka na Cibulku.
Zveme Vás na procházku do parku, jehož historie souvisí s usedlostí Cibulka a který tady vznikl zásluhou pasovského biskupa Thun Hohensteina v první polovině 19. st.
Sraz v 10.00 na stan. tram. č. 9,16 Poštovka.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

5.8. Karlovo náměstí.
Karlovo náměstí jakožto hlavní náměstí Nového Města pražského, jenž bylo založeno v r. 1348 Karlem IV. Historie, jeho stavební vývoj a sochařská výzdoba zdejšího parku.
Sraz v 16.00 před Novoměstskou radnicí směrem do náměstí u kašny.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

7.8. Pohledy z výšky.
Opět se vydáme na jednu z pražských věží, bude se jednat o Novomlýnskou vodárenskou věž, která zásobovala novoměstské kašny vodou a která byla nedávno opravena a dnes ji spravuje Muzeum hlavního města Prahy.
Prohlédnete si zdejší výstavu a požárech v Praze a ochraně před nimi a samozřejmě se rozhlédnete z věže po okolí.
Sraz v 16.30 pod věží, Nové Mlýny 827/ 3 A- na konci Revoluční ulice, která vede od obchodního domu Kotva k řece.
Vstupné 80 Kč + zlevněné vstupné do věže 50 Kč, průvodkyně Viktorie Králová.

9.8. Bubenečský hřbitov.
Bubeneč měl postupně tři hřbitovy – připomeneme si místa, kde stávaly a na ten poslední se společně podíváme. A které známé osobnosti zde najdeme - například herečku Irenu Kačírkovou, herce Františka Smolíka, malíře Františka Šimona Tavíka, našeho nejznámějšího kastelologa Tomáše Durdíka a také místo, kde byl hrob sochaře Otakara Švece.
Sraz v 17.00 na stan. aut. č. 131 Nemocnice Bubeneč, jede od metra Hradčanská.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.

Podvečerní procházka:
13.8. Zahradami Malé Strany.
Od Valdštejnské do palácových malostranských zahrad pod Pražským hradem. Společně si projdeme nejen Valdštejnskou zahradu, ale i půvabné malostranské zahrady paláců na jižním svahu Pražského hradu - Ledeburskou, Pálffyovskou, Kolowratskou.
Sraz v 16.30 v atriu stan. metra A Malostranská.
Vstupné 80 Kč+vstupné do palácových malostranských zahrad 100/70 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

Podvečerní procházka:
16.8. Pražským hradem.
Tato hlavní památka Prahy je téměř neustále obležena turisty. Pojďte ji poznat tehdy, kdy tady již turisté nejsou a vychutnat si zdejší atmosféru.
Sraz v 18.00 u Jízdárny Pražského hradu.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

Parky, sady, zahrady:
18.8. Ze Strahova na Malou Stranu.
Během vycházky si projdeme některé zahrady Strahovského kláštera, připomeneme si plastiku Panny Marie v Exilu a celou řadu osobností spojených s těmi to místy (např. E.Junková, R. Wallenberg, N.Winton aj.), dále domek, kde žil a pracoval Cyril Bouda, navštívíme Taussigovou zahradu a nahlédneme do zahrad některých malostranských paláců.
Sraz v 16.00 u pomníku hvězdářů na stan. tram. č. 22,23 Pohořelec.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková

Podvečerní procházka:
20.8. Z Bílé Hory k letohrádku Hvězda.
Příjemná procházka především přírodou s připomenutím historie Velké hospody, poutního areálu na Bílé Hoře. Také se dozvíte, jak to bylo s plány na výstavu památníku na bitvu a kde je ukryt malý toleranční hřbitov.
Sraz v 18.00 na konečné tram.č. 22, 25 Bílá Hora.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.

Cyklus Osmičky v naší historii:
25.8. Přemysl Otakar II.
Smutný den 26.8.1278, kdy padl na Moravském poli Přemysl Otakar II. Byl to nejen „král železný a zlatý“, ale také stavitel měst. Jedním z jeho počinů bylo založení Menšího města pražského (Malé Strany).
Sraz v 16.00 na Malostranském náměstí, na místě bývalého parkoviště, blízko stan. tramvají.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

PV - 26.8. Staroslavná Budeč - středisko vzdělanosti III. díl.
Jedná se o památné místo s předrománskou rotundou svatého Petra a Pavla se zbytky hradiště a s tradicí spojovanou s památkou na knížete Václava.
Dále budeme pokračovat pěšky údolím Zákolanského potoka kolem několika mlýnů a rekreačních chat na Okoř, kde naší vycházku zakončíme.
Trasa dlouhá cca 8 km.
Sraz v 8.15 u pokladen na Masarykově nádraží, vlak odjíždí v 8.36.
Jednotné vstupné 120 Kč+vstupné do objektů (cca 40 Kč).
Mobil na průvodkyni 607 911 151, průvodkyně M.Cimplová
EXTRA:
...

Minimální počet pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.     Program na další měsíc zašleme e- mailem na požádání, a je k dispozici také  Knihkupectví Klubu za Starou Prahu (Mostecká 56/1, Praha-Malá Strana) a ve studovně Pragensia v Ústřední městské knihovně (Mariánské náměstí 98/1, Praha- Staré Město).

Vstupné do objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.

Mimo jiné si Vás dovolujeme pozvat na nové kurzy
 PRAŽSKÉ UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU 2018
na termíny ZÁŘÍ 2018 - LEDEN 2019 které jsou k nahlédnutí > ZDE <