Porta Praga – Pražská univerzita volného času

ZÁŘÍ 2017 - LEDEN 2018

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout několik kurzů obecně vzdělávacího cyklu Porta Praga - Pražská univerzita volného času na semestr ZÁŘÍ 2017 - LEDEN 2018
Kurz se skládá z jedné dvouhodinové přednášky a na ní navazující dvouhodinové vycházky měsíčně.
Přednášky se konají ve čtvrtek od 17.00 – 19.00 v učebně ZŠ Jiřího z Poděbrad 7/8 1685, budova školy je velká bílá budova a na budově jsou nahoře umístěny hodiny.
Stanice trasy metra A - Náměstí Jiřího z Poděbrad.
Vycházky, které budou navazovat na probírané téma, se konají v dopoledních hodinách hned následující sobotu po čtvrteční přednášce.

Při výběru témat jsme volili ta, o kterých jsme se domnívali, že ještě nebyla na programu ani v jiných podobných kurzech a hlavně jsme se snažili o to, aby se jednalo o zajímavé náměty.

!!! Přihlášky prosím zasílejte na emailovou adresu evahavlovcova@seznam.cz  nebo telefonicky na 721 769 586 !!!
Je možné se přihlásit i osobně při některé z akcí agentury Porta Praga, kde bude přítomna PhDr. E. Havlovcová.

Při přihlášení prosím uveďte, jakým způsobem chcete kurz uhradit:
1. Převodem z účtu (vystavíme a pošleme fakturu na Váš email)
2. V hotovosti, na probíhajících kurzech Pražské univerzity
– vhodné zejména pro stávající posluchače Pražské univerzity
3. Po domluvě v hotovosti na akcích agentury Porta Praga

Lektoři: Lektory budou Ti, se kterými jste se setkávali již v minulém běhu univerzity, a kteří se aktivně podílejí na procházkách agentury Porta Praga.
Místo konání kurzu: Základní školy na nám. Jiřího z Poděbrad (7/8/1685 – bílá budova s hodinami) ve čtvrtek od 17.00 do 19.00. Vycházky, které budou navazovat na probírané téma, se konají v dopoledních hodinách následující v sobotu.
Učebny: Jsou moderní doplněné videoprojektorem, který je v případě přednášek často používán a ilustruje tak probíranou látku.
Studijní materiály: Účastník kurzu si nemusí pořizovat žádné studijní materiály. Materiály k přednáškám dostane přímo při konání kurzu.
Cena: Za semestr ZÁŘÍ 2017 - LEDEN 2018 je stanovena cena
730 Kč
Cena zahrnuje přednášky a vycházky v daném termínu vedené zkušenými lektory a odborné studijní materiály k danému tématu. (Cena nezahrnuje vstupy do objektů)

Upozorňujeme,
že v případě učebny jsme omezeni daným počtem míst a přednost dostanou samozřejmě ti, kteří se přihlásí dříve.
Kurz se otevírá při minimálním počtu 20 osob.

Na semestr ZÁŘÍ 2017 - LEDEN 2018 si Vám dovolujeme nabídnout tyto čtyři tematicky různorodé kurzy:
(v dolní části stránky si můžete stáhnout všechny kurzy pro celý semestr v PDF)

1) Slavné okamžiky Prahy
Ve své dlouhé historii si Praha zažila své okamžiky slávy, na které se dlouho vzpomínalo. Byly to nejen návštěvy různých významných osobností i panovníků, ale slavily se i narozeniny významných osobností, Pražané pokládali základní kameny k budovám i pomníkům, slavné byly i výstavy, které se konaly na konci 19. a počátkem 20. století, slavné byly i pohřby např. K. H. Borovského v r. 1856, B. Němcové v r. 1862 nebo Karla Hynka Máchy v r. 1939. Praha Vám takto otevře zajímavé stránky své historie a objasní okamžiky, o kterých jste možná slyšeli povšechně povídat nebo jste o nich neslyšeli vůbec.
Příklad přednášky:  Slavné okamžiky Prahy - Praha a návštěvy významných osobností.
Na přednášku navazuje vycházka.
Vycházka: V Praze půjdeme po stopách významných budov,staveb a prostranství, které byly pojmenovány podle členů rakouských Habsburků nebo podle významných návštěvníků, politiků, spisovatelů aj. Sraz bude upřesněn.

TERMÍNY PRO KAŽDÝ MĚSÍC:

Leden

Přednáška - 4.1.2018 Vycházka - 6.1.2018


2) Barokní architekti v Praze
Pokračujeme barokními architekty v Praze , v tomto semestru se budeme zabývat takovými umělci jako např.Antonín Haffenecker, Jan Blažej Santini, Anselmo Lurago a další.
Příklad přednášky: Pavel Ignác Bayer, František Ignác Preé, Jan Bernard Fischer z Erlachu.
Na přednášku navazuje vycházka.
Vycházka: Kostel sv. Havla- jeho barokní přestavba.
Pokračujeme v tématice z minulého semestru, nicméně s kurzem můžete začít i nyní! Účast na minulém semestru není podmínkou!

TERMÍNY PRO KAŽDÝ MĚSÍC:

Leden

Přednáška - 11.1.2018 Vycházka - 13.1.2018


3) Děti českých panovníků
Pokračujeme dalším a posledním semestrem, kdy si připomeneme děti takových českých panovníků, jako byl Jiří z Poděbrad, Vladislav Jagellonský a děti panovníků z rodu Habsburků.
Pokračujeme v tématice z minulého semestru, nicméně s kurzem můžete začít i nyní! Účast na minulém semestru není podmínkou!

TERMÍNY PRO KAŽDÝ MĚSÍC:

Leden

Přednáška - 18.1.2018 Vycházka - 20.1.2018


4) Historií Prahy století za stoletím
Opět se budeme zajímat o dějiny Prahy, tentokráte z obecnějšího hlediska. Představíme si jednotlivé české panovníky, zastavíme se u jejich významných činů, nastíníme si politický i ekonomický vývoj v českých zemích a to vše na pozadí Prahy. Zavítáme na pražský knížecí nebo královský dvůr, rozhlédneme se, co panovník v Praze postavil, založil, zvelebil. Takto projdeme od 9. století až do století 20. – kurz bude pokračovat v dalším semestru..
Příklad přednášky: Praha posledních Přermyslovců. Od doby Přemysla Otakara I., jeho vláda, vnitřní i zahraniční politika. Jak vypadala Praha v této době. Vláda Václava I., Přemysla Otakara II, Václava II. a Václava III. – Praha v jejich době.
Na přednášku navazuje vycházka.
Vycházka:Praha v době Václava I. a jeho sestry Anežky Přemyslovny. Sraz bude upřesněn.

TERMÍNY PRO KAŽDÝ MĚSÍC:

Leden

Přednáška - 25.1.2018 Vycházka - 27.1.2018

ZDE SI MŮŽETE KURZY UNIVERZITY PRO ZÁŘÍ 2017 - LEDEN 2018 STÁHNOUT:
 ZDE VE FORMÁTU PDF

Na vyžádání Vám můžeme zaslat podrobnější rozpis jednotlivých přednášek a vycházek každého kurzu.

Vybírejte a pište ! 
Těší se na Vás lektoři agentury Porta Praga !