Porta Praga – Pražská univerzita volného času

ÚNOR 2018 - ČERVEN 2019

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout několik kurzů obecně vzdělávacího cyklu Porta Praga - Pražská univerzita volného času na semestr
ÚNOR 2018 - ČERVEN 2019
Kurz se skládá z jedné dvouhodinové přednášky a na ní navazující dvouhodinové vycházky měsíčně.
Přednášky se konají ve čtvrtek od 17.00 – 19.00 v učebně ZŠ Jiřího z Poděbrad 7/8 1685, budova školy je velká bílá budova s hodinami.
Stanice trasy metra A - Náměstí Jiřího z Poděbrad.
Vycházky, které budou navazovat na probírané téma, se konají v dopoledních hodinách hned následující sobotu po čtvrteční přednášce.

Při výběru témat jsme volili ta, o kterých jsme se domnívali, že ještě nebyla na programu ani v jiných podobných kurzech a hlavně jsme se snažili o to, aby se jednalo o zajímavé náměty.

!!! Přihlášky prosím zasílejte na emailovou adresu evahavlovcova@seznam.cz  nebo telefonicky na 721 769 586 !
Je možné se přihlásit i osobně při některé z akcí agentury Porta Praga, kde bude přítomna PhDr. E. Havlovcová.

Při přihlášení prosím uveďte, jakým způsobem chcete kurz uhradit:
1. Převodem z účtu (vystavíme a pošleme fakturu na Váš email)
2. V hotovosti, na probíhajících kurzech Pražské univerzity
– vhodné zejména pro stávající posluchače Pražské univerzity
3. Po domluvě v hotovosti na akcích agentury Porta Praga

Lektoři: Lektory budou Ti, se kterými jste se setkávali již v minulém běhu univerzity, a kteří se aktivně podílejí na procházkách agentury Porta Praga.
Místo konání kurzu: Základní školy na nám. Jiřího z Poděbrad (7/8/1685 – bílá budova s hodinami) ve čtvrtek od 17.00 do 19.00.
Vycházky, které budou navazovat na probírané téma, se konají v dopoledních hodinách hned následující v sobotu.
Učebny: Jsou moderní doplněné videoprojektorem, který je v případě přednášek často používán a ilustruje tak probíranou látku.
Studijní materiály: Účastník kurzu si nemusí pořizovat žádné studijní materiály. Materiály k přednáškám dostane přímo při konání kurzu.
Cena: Za semestr
ÚNOR 2018 - ČERVEN 2019 je stanovena cena 730 Kč
Cena zahrnuje přednášky a vycházky v daném termínu vedené zkušenými lektory a odborné studijní materiály k danému tématu. (Cena nezahrnuje vstupy do objektů)

Upozorňujeme,
že v případě učebny jsme omezeni daným počtem míst a přednost dostanou samozřejmě ti, kteří se přihlásí dříve.
Kurz se otevírá při minimálním počtu 20 osob.

Na semestr ÚNOR 2018 - ČERVEN 2019 si Vám dovolujeme nabídnout tyto čtyři tematicky různorodé kurzy:
(v dolní části stránky si můžete stáhnout všechny kurzy pro celý semestr v PDF)


1) SKUPINA A -  Historií Prahy století za stoletím:
Pokračuje kurz z minulého semestru. Dokončíme historii Prahy, projdeme si dějiny města v kontextu s historií Čech, až do 20. století.
Příklad přednášky:
  I. sv válka a vznik republiky. Významné osobnosti, které se na vzniku republiky podíleli.
Na přednášku navazuje vycházka.
Vycházka:  Po stopách vzniku republiky.

TERMÍNY PRO KAŽDÝ MĚSÍC:

KVĚTEN - ČERVEN 2018

Přednáška - 31.5.2018 Vycházka - 2.6.20182)
SKUPINA B -  Architekti 19. a počátku 20. století v Praze:
Na velice úspěšná kurz Barokní architekti v Praze, časově navazuje toto téma.
Zajímat nás budou velké osobnosti architektury od doby klasicismu, až po doby rondokubusmu.  Představíme si nejen znaky jednotlivých slohů, ale především architekty a jejich díla v Praze.
Kurz je plánován na dva semestry, a pokračovat bude i od září 2018 do ledna 2019.
Příklad přednášky: Architekt Josef Schulz
Na přednášku navazuje vycházka.
Vycházka:
Po stopách díla J. Schulze v Praze.

TERMÍNY PRO KAŽDÝ MĚSÍC:

ČERVEN 2018

Přednáška - 7.6.2018 Vycházka - 9.6.20183)
SKUPINA C -  Významné pražské rodiny:
V historii Prahy vystupují do popředí jednotlivé významné rodiny, které tady žili a které se v několika generacích zapsali do dějin města.
V rodinách se proslavili významní podnikatelé, mecenáši, vědci aj. Pojďte si je spolu s námi představit a připomenout.
Příklad přednášky: Rothovi, Lannovi a Platzerovi.
Na přednášku navazuje vycházka.
Vycházka:
Po stopách rodiny Rothů, Lannů a Platzerů v Praze.

TERMÍNY PRO KAŽDÝ MĚSÍC:

ČERVEN 2018

Přednáška - 14.6.2019 Vycházka - 16.6.20184)
SKUPINA D -  Historií Prahy století za stoletím:
Pokračuje kurz z minulého semestru. Dokončíme historii Prahy, projdeme si dějiny města v kontextu s historií Čech, až do 20. století.
Příklad přednášky:
  I. sv válka a vznik republiky. Významné osobnosti, které se na vzniku republiky podíleli.
Na přednášku navazuje vycházka.
Vycházka:  Po stopách vzniku republiky.

TERMÍNY PRO KAŽDÝ MĚSÍC:

ČERVEN 2018

Přednáška - 21.6.2018 Vycházka - 23.6.2018

ZDE SI MŮŽETE KURZY UNIVERZITY PRO ÚNOR - ČERVEN 2018 STÁHNOUT:
 ZDE VE FORMÁTU PDF

Na vyžádání Vám můžeme zaslat podrobnější rozpis jednotlivých přednášek a vycházek každého kurzu.

Vybírejte a pište ! 
Těší se na Vás lektoři agentury Porta Praga !