Domovská stránka...

 

DomůPražská UniverzitaVýlety Porta PragaPražské procházkyProcházky na další měsícPrůvodcovské kurzyKontaktyKniha návštěv


Pražské procházky

Porta Praga
cestovní a vzdělávací agentura
PhDr. Eva Havlovcová
tel.:
721 769 586 nebo 281 911 056
e-mail:
evahavlovcova@seznam.cz  

( Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. )
Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy,
pražské i mimopražské zájemce, i mimo uvedený program, v libovolném čase.

Pražské procházky na ÚNOR 2020

Ceny:
Vycházky
/ Jednotné vstupné 80.- Kč
PV = polodenní vycházka / Jednotné vstupné 120.-kč
Vycházka se koná při počtu nejméně 10 osob.

Zde klikněte pro...
STAŽENÍ VŠECH PROCHÁZEK NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC VE FORMÁTU PDF


1.2. Karlínem - od barokní Invalidovny přes klasicistní a secesní předměstí po moderní River CityBudoucí zástavbu na bývalém Špitálském poli předznamenal mohutný komplex Invalidovny. Projdeme kolem ní i klasicistních a secesních domů a všimneme si i naprosto soudobé zástavby -  kubistické architektury současných švýcarských autorů, u areálů Corso, Danube House, Nile House, Amazon Court, Diamond River, i u Main Point Karlin, který v prestižní soutěži MIPIM Awards zvítězil v kategorii nejlepších kancelářských budov. 
Sraz v 10.00 na  stanici tram 3,8,24  Invalidovna.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová. 

 2.2. PV Střešovické vily – polodenní vycházka. Během vycházky si prohlédneme rodinnou vilu architekta Otto Rothmayera, kterou si postavil koncem 20. let 20. st. na volných pláních Střešovic podle vlastního návrhu. Během cesty Střešovicemi si připomeneme některé významnější stavby. Následně si prohlédneme Müllerovu vilu architekta Adolfa Loose, která vznikla ve stejné době jako Rothmayerova a představuje typický příklad Loosova originálního řešení prostoru, tzv. raumplanu. Společná vstupenka do obou objektů zahrnuje rovněž volný vstup do Studijního a dokumentačního centra Norbertov
Sraz v 9,45 na zastávce tram 1 a 2 „Vojenská nemocnice“ (jedou od metra A „Hradčanská“ nebo „Petřiny“).
POZOR
- na tuto vycházku je omezený počet míst a je třeba se předem přihlásit, nejlépe na emailu 
evahavlovcova@seznam.cz nebo tel. 721 769 586.
Vstupné 120 Kč+společné vstupné do obou vil 420/260 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková (mobil 739 280 518)

 8.2. Rudolfinum - prohlídka interiéru. Prohlídka jedné z nejvýznamnějších novorenesančních budov architektů J. Zítka a J.Schulze Vás  seznámí nejen s historií celé stavby, která je dnes domovem České filharmonie, ale především s interiéry, mezi které patří i slavná Dvořákova síň.
Sraz v 10.50 před hlavním vstupem do Rudolfina z Palachova náměstí, pod schody.
Vstupné celkem 120 Kč zahrnuje i vstupné do objektu, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 9.2. Procházka Olšanskými hřbitovy I. díl, včetně prohlídky kostela sv.Rocha. Olšanské hřbitovy můžeme bez nadsázky označit jako galerii pod širým nebem. Vedle historických reálií můžeme zaznamenat i mistrovská díla tzv.funerálního umění. V této části byli pochováni např.: J.Božek, V.M.Kramerius,V.K. Klicpera, K.H.Borovský, S.Rašilov, M.Tyrš, J.Fügner, K.J.Erben, F.Myšák, V.Dyk, J. Kodet, V. Menšík, S. Beneš a známé rodiny Náprstkova, Mánesova, Lannova a další.
Sraz ve 14.00 před kostelem sv.Rocha – Olšanské náměstí, nedaleko stan.tram.č. 9.
Vstupné 80 Kč + dobrovolné vstupné do kostela sv.Rocha  20 Kč (pokud nám bude otevřen), průvodkyně M.Cimplová.

9.2. Podvečerní procházka starobylým Ungeltem. Pojďme se společně projít místem, kam se v raném středověku uchylovali kupci, kteří projížděli Prahou. Dnes tvoři Týn,( nebo- li Ungelt) řada vnějších i vnitřních domů se zajímavou historií.
Sraz v 17.00 před domem U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

10.2. Na Pražský hrad s dr. Kadlecem. Výstava Příběh Pražského hradu v gotickém podlaží Starého královského paláce. V autentických prostorách gotického podlaží Starého královského paláce zprostředkovávají zajímavý zážitek především originální památky ze sbírek Pražského hradu. Výstava chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní dějinné události a stavební vývoj hradního areálu od prehistorie po 20. století. Formou ucelených příběhů se zde seznámíte s každodenní historií, která je spojená přímo s Pražským hradem, např. Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh stolování a další. Všechny tyto skutečnosti budou zarámovány do poutavého výkladu p. dr. Kadlece.  
POZOR
- na tuto vycházku je omezený počet míst a je třeba se předem přihlásit, nejlépe na emailu
evahavlovcova@seznam.cz  nebo na tel. 721 769 586
Sraz ve 14.00 u kašny sv. Jiří na III. hradním nádvoří.
Vstupné  80 Kč  + vstupné na výstavu 140 /70 Kč, výstavou nás provede PhDr. F. Kadlec.

 16.2. Do Levého Hradce za Přemyslovci. Navštívíme jedno z nejpamátnějších míst českých dějin, odkud vládl první historicky doložený kníže Bořivoj I. se svou manželkou Ludmilou. Toto území bylo prakticky nepřetržitě osídleno od neolitu až do příchodu Slovanů.
Sraz ve 12.10 u pokladen na Masarykově nádraží, vlak odjíždí ve 12.35.
Vstupné 80 Kč + vstupné do kostela 40/20 Kč.
Mobil na průvodkyni 607 911 151, průvodkyně M.Cimplová

16.2. Smíchovský hřbitov Malvazinky. Hřbitov byl založen na konci 19. st. na pozemcích usedlosti Malvazinka jako centrální hřbitov pro Smíchov i přilehlé obce a projektován známým architektem A.Barvitiem. Při procházce se seznámíme s hroby mnoha osobností, které zde nalezly poslední místa odpočinku – spisovatelé Jakub Arbes, historik umění Emanuel Poche, sochař Čeněk Vosmík, herci Antonie Nedošínská, Eman Fiala a Ferenc Futurista, průmyslník a konstruktér Josef Walter, objevitel krevních skupin Jan Janský a nejnověji i zpěvák Karel Gott.
Sraz ve 14.00  na stanici aut. č.  137 Urbanova.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

22.2. O čem vyprávějí názvy ulic – kolem Jungmannova náměstí. Cyklus vycházek Vás seznámí nejen s osobnostmi, jejichž jména jsou zachována v názvech veřejných prostor.
Sraz ve 14.00 u  sochy J. Jungmanna na Jungmannově náměstí.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 22.2. Obrazárna Pražského hradu. Navštívíme prostory Pražského hradu, které připomínají císaře Rudolfa II. a jeho umělecké sbírky. Prohlédneme si obrazy z období od renesance po manýrismus, které reprezentují díla Hanse von Aachena, Tiziana nebo Petra Pavla Rubense a řady dalších italských, nizozemských, vlámských a německých malířů. 
Sraz v 10.00 před vstupem do Obrazárny na 2. nádvoří Pražského hradu (při plánování času počítejte, prosím, s bezpečnostní kontrolou na vstupu do areálu Hradu).
POZOR- na tuto vycházku je omezený počet míst a je třeba se předem přihlásit, nejlépe na mailu evahavlovcova@seznam.cz nebo  na tel. 721 769 586
Vstupné 80 Kč + vstupné do obrazárny 100/50 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková. 
 

23.2. Prahou plnou neřesti. Pojďte se s námi vydat do míst, kde byla velká kriminalita, kde se soustřeďovali pražští zloději, podvodníci a prostitutky.
Sraz ve 14.00 u sochy Josefa Mánesa na Alšově nábřeží (nábřeží u Rudolfina).
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 26.2. Prohlídka Nové budovy Národního muzea (bývalého Federálního shromáždění ). Prohlédneme si tento zajímavý objekt, který byl původně Pražskou burzou a byla postaven podle návrhu architekta Jaroslava Rösslera v době první republiky. Na rozšíření budovy byla vypsána veřejná soutěž, do dnešní podoby byla přestavena v letech 1968 - 1973 pro potřeby Federálního shromáždění.Dnes budovu využívá Národní muzeum. Velice zajímavá vycházka bude směřovat i do méně známých interiérů této stavby. Pozor - na tuto vycházku je omezený počet míst a je třeba se předem přihlásit na evahavlovcova@seznam.cz  nebo tel. 721 769 586.
Akce se koná od 16.00 Vaše přihláška bude potvrzena a sděleny i bližší podrobnosti ohledně srazu.
Vstupné celkem 120 Kč (zahrnuje i vstup do objektu), průvodce PhDr. P. Muchka.


Minimální počet pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.     Program na další měsíc zašleme e- mailem na požádání, a je k dispozici také  Knihkupectví Klubu za Starou Prahu (Mostecká 56/1, Praha-Malá Strana) a ve studovně Pragensia v Ústřední městské knihovně (Mariánské náměstí 98/1, Praha- Staré Město).

Vstupné do objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.

Mimo jiné si Vás dovolujeme pozvat na nové kurzy
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU 2020
S E M E S T R :  Ú N O R  -  Č E R V E N  2 0 2 0

VÍCE INFORMACÍ ZDE