Domovská stránka...

 

DomůPražská UniverzitaVýlety Porta PragaPražské procházkyProcházky na další měsícPrůvodcovské kurzyKontaktyKniha návštěv


Chystané pražské procházky na následující měsíc

Porta Praga
cestovní a vzdělávací agentura

PhDr. Eva Havlovcová

tel.: 721 769 586 nebo 281 911 056
e-mail: evahavlovcova@seznam.cz

( Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. )
Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy,
pražské i mimopražské zájemce, i mimo uvedený program, v libovolném čase.

Chystané pražské procházky na ZÁŘÍ 2020

Ceny:
Vycházky
/ Jednotné vstupné 80.- Kč
PV = polodenní vycházka / Jednotné vstupné 120.-kč
Vycházka se koná při počtu nejméně 10 osob.

Zde klikněte pro...
STAŽENÍ VŠECH PROCHÁZEK NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC VE FORMÁTU PDF


5.9. Procházka po Vyšehradě včetně návštěvy Vyšehradského hřbitova.
Vyšehrad patří mezi hlavní pražské památky, v 11. století na Vyšehradě ( místo na Pražském hradě) dokonce sídlila panující knížata z rodu Přemyslovců. Projdeme se zde a povíme si něco k historii jednotlivých objektů, podíváme se i na hřbitov, kde si připomeneme některé významné osobnosti, které zde byly pohřbeny.
Když budeme mít čas, nahlédneme i do baziliky sv. Petra a Pavla
POZOR prosím, TAM popř. počítejte se vstupným.
Sraz ve 14.00 u Táborské brány – první z bran od Kongresového centra, bývalého Paláce kultury.
Vstupné 80 Kč, + vstupné do baziliky , průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

6.9. Pražské mosty III. – Mánesův a Čechův.
Na vycházce po proudu Vltavy si připomeneme dnes již neexistující Rudolfovu lávku. Budeme se věnovat okolnostem vzniku současných mostů, jejich architektům, ale i umělcům zodpovědným za bohatou výzdobu obou technických staveb. Všimneme si také nábřeží, např. místu, kde se podle legendy objevilo tělo Jana Nepomuckého, kde stála 1. plovárna, projekty na úpravu letenské skály nebo první přesun stojící stavby – kaple Máří Magdaleny.
Sraz ve 14.00 na Alšově nábřeží u pomníku Josefa Mánesa.
Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

10.9. Za historií bankovních budov s návštěvou výstavy Lidé a peníze.
Během procházky navštívíme prostory České národní banky, kde si prohlédneme výstavu Lidé a peníze. Výstava, která se nalézá v bývalém trezoru Živnostenské banky, nabízí unikátní pohled na historii peněz a předkládá ucelený vývoj měny a financí na našem území. Můžeme se seznámit s platidly, padělky a ukázkami ochrany peněz, dále jsou v expozici připraveny audiovizuální programy, prezentace, můžeme si potěžkat cihlu zlata či zkontrolovat pravost bankovek.
Výstava není běžně přístupná a termíny jsou zadány několik měsíců dopředu, proto neváhejte a hlaste se nám již nyní.
Po prohlídce výstavy budeme pokračovat vycházkou ulicí Na Příkopě, abychom si prohlédli hlavní bankovní budovy.
Pozor - počet míst na tuto akci je vyčerpán, nový termín je domluven na 3.12.2020 od 16.00, hlásit se můžete na mailu evahavlovcova@seznam.cz  už nyní.


12.9. Pražské mosty IV. – Štefánikův, Hlávkův a Negrelliho viadukt.
Další vycházka za mosty nás zavede k historicky druhému kamennému mostu na území Prahy a zároveň k unikátní technické památce – Negrelliho viaduktu, který byl po generální rekonstrukci 1. června znovu zprovozněn. 110 let starý Hlávkův most byl první betonovým mostem postaveným bez kamenného obkladu, ale ne bez umělecké výzdoby. Poslední zastávkou bude nejčastěji přejmenovávaný most – Štefánikův. Kromě jeho předchůdce, řetězového mostu Františka Josefa, si připomeneme řadu technických zařízení spojených s řekou (Rudolfova štola, lanovka, Novoměstská vodárenská věž atd.).
Sraz ve 14.00 na zastávce tramvaje směrem do Karlína u vstupu do stanice „Florenc“ (trasy B a C, před vchodem do supermarketu Billa).
Vstupné 80 Kč, průvodkyně ing. L. Prokůpková.

13.9. PV - Kutnohorské mlýny.
V údolí Vrchlice pracovalo od 15.století tolik mlýnů, že si tu mlynáři mohli „podávat smetáky“. Po celé trase z Kutné Hory podél Vrchlice je řada mlýnů v různém stupni zachovalosti (od zříceniny Cimburk až po pečlivě udržované mlýny). Po trase jsou rovněž přítomny známky rozsáhlé středověké důlní činnosti (dolování stříbra): důlní štoly, haldy, odvaly.
Pozor  - Trasa dlouhá cca 10 km. Nezapomeňte na sportovní obuv.
Sraz v 7.20 na konečné stanici metra Háje (dole u příjezdu vlaků, u dozorčí budky uprostřed) (autobus č. 381 odjíždí v 8.00).
Mobil na průvodkyni 607 911 151. Vstupné 120 Kč, průvodkyně M.Cimplová.

13.9. Prahou po stopách Franze Kafky
Víte, kde všude Kafka studoval a na kolika místech v Praze bydlel? Kde se potkal poprvé s Felice Bauerovou, nebo kde žila Milena Jesenská? Nejen to se dozvíte na naší vycházce. Sraz v 10:00 na náměstí Franze Kafky u rodného domu spisovatele č.p.18/7 konec ul. Kaprova. Vstupné 80 Kč, průvodkyně Mgr. Zuzana Havlovcová.

14.9. Bubenečské vily
Historismus a secese na staré císařské cestě do Stromovky. Prohlédneme si exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené významnými architekty pro významné osobnosti - vily Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, Náhlovského od architektů J.Zasche, J.Kouly, D.Jurkoviče, I.Ullmanna, J. Kotěry.
Sraz v 16.45 na stanici tramvaje 12,18,20 Chotkovy sady -směr z centra.
Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně PhDr.J. Škochová..

19.9. PV – Z Tuchorazi kolem Šembery do Kozojed.
Prohlédneme si bývalý hrad Tuchoraz, který byl vybudován ve 14.století za vlády Václava IV. a jeho hlavní obytná věž pak vznikla v 15.století. Dále pak budeme pokračovat údolím Šembery, které je nejkrásnějším údolím Kolínska ve formě skalnatého kaňonu. Romantiku zdejšího údolí objevili v polovině 20. let 20. století trampové z Kolína, Českého Brodu a Prahy. Nad tímto údolím se nachází protáhlá, dnes zalesněná ostrožna se strmými svahy, kde ji přetíná mohutné valové a příkopové opevnění. Na výspě ostrožny byl v roce 1357 založen hrad Šember. Potom budeme pokračovat až ke kostelu sv.Martina, který patří ke Kozojedům a byl vystavěn na místě bývalého pohanského pohřebiště ve 13. století.
Pozor ! - Trasa dlouhá cca 11 km, vezměte si pevnou sportovní obuv a kdo má i trekingové hole (terén je místy náročný).

Sraz v 7.00 u pokladen na Masarykově nádraží (vlak odjíždí v 7.30). Mobil na průvodkyni 607 911 151.
Vstupné jednotné 120 Kč + 20 Kč vstupné do tvrze, průvodkyně M.Cimplová.

21.9. Na Pražský hrad s dr. Kadlecem.
Pražský hrad a Karel IV.
Pozor – počet míst je již vyčerpán, domlouváme možné opakování - Prosím, sledujte naše stránky.

27.9. PV – Z Voznice kolem obory Aglaia na Dobříš.
Voznice vznikla na dálkové zemské cestě až v 18. století, zakladateli se stali dobříští Mannsfeldi. Původní jméno Voznice které se ale neujalo mělo být Jindřichovice, po knížeti Jindřichovi Františku z Mannsfeldu. Dále půjdeme kolem obory Aglaia, která byla založena a postupně oplocena v roce 1981. Pojmenována byla podle Aglaie Festetics de Tolna, což byla manželka Jeronýma Colloredo-Mannsfelda. Hlavním důvodem založení obory byl chov jelence viržinského pro lovecké účely, ale i pro zazvěřování dalších revírů. Dojdeme až do Dobříše, kde svou vycházku ukončíme. Dobříš byla na počátku svého vzniku osadou na významné obchodní cestě tzv. Zlaté (Solné) stezce, která vedla z Prahy do Bavor.
Pozor  - Trasa dlouhá cca 10 km, vezměte si sportovní obuv.
Sraz v 8.00 na zastávce autobusu č.317, který odjíždí (v 8.30) od Smíchovského nádraží. Mobil na průvodkyni 607 911 151.
Vstupné jednotné 120 Kč, průvodkyně M.Cimplová.

29.9. Anglické zahradní město na hradčanských baštách.
Vedle Bílkovy vily v Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých barokních bastionů byly v období před první světovou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhodné stavby.
Zastavíme se u kubistické dvojvily podle projektu J.Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R.Stockara, E.Králíčka, Wilfertovy vily od architekta J.Zascheho a dalších.
Sraz v 16.45 před Bílkovou vilou (Mickiewiczova ul. 1.)
Vstupné 80 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.
 


Pro dotazy volejte 721769586 či e-mailem evahavlovcova@seznam.cz
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás!

Minimální počet pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.     Program na další měsíc zašleme e- mailem na požádání, a je k dispozici také  Knihkupectví Klubu za Starou Prahu (Mostecká 56/1, Praha-Malá Strana) a ve studovně Pragensia v Ústřední městské knihovně (Mariánské náměstí 98/1, Praha- Staré Město).

Vstupné do objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny.


Mimo jiné si Vás dovolujeme pozvat na nové kurzy
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU 2020/2021
S E M E S T R :  Z Á Ř Í  2020   -   L E D E N   2021
VÍCE INFORMACÍ ZDE